Back to top

Elementar

Elementar Analysensysteme je přední světový výrobce elementárních analyzátorů nekovových prvků jako je uhlík, dusík, síra, vodík, kyslík a chlor ve všech organických a většině anorganických látkách.  

Něměcká firma má původ v oddělení analytické instrumentace technologické skupiny Heraeus s tradicí ve výrobě CHNS analyzátorů v Hanau u Frankfurtu po dobu více než 110 let.

 

Skupiny výrobků ELEMENTAR:

  • Elementární analyzátory CHNS, CN, CNS, CHN pro mikro navážky vario MICRO cube, pro střední navážky vario EL cube
  • Pro makro navážky vario MACRO cube a vario MAX cube
  • Stopové elementární analyzátory S a N trace NS cube
  • Analyzátory proteinového dusíku založené na Dumasově metodě rapid N exceed a rapid MAX N exceed
  • Analyzátory TOC, TC, NPOC, POC s možností analýzy TNb a analýzy TOC pevných vzorků vario TOC cube a vario TOC select
  • Izotopové analyzátory IRMS vario ISOTOPE select, vario ISOTOPE cube, vario PYRO cube a iso TOC cube
  • Elementární analyzátory pro speciální určení: rapid MICRO N cube, rapid CS cube, rapid OXY cube.

Elementární analyzátory řady cube mají integrovaný automatický dávkovač pevných vorků snadno zaměnitelný s automatickým dávkovačem kapalných vzorků VLS s 53 pozicemi, programovatelnými čistícími cykly a možností přeplňování vialek během analýzy.

Řada přístrojů

Uhlík, vodík, dusík, kyslík a síra jsou základními prvky živé přírody. Jejich kvantitativní stanovení v  nejrůznějších látkách, elementární analýza, je původem a podstatou portfolia výrobků Elementar.

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí.
Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.