Menu Zavřeno

LC-IRMS isoCHROM LC

Výrobce: Elementar
Logo výrobce: logo-elementor
Kategorie technik:

Specializovaným IRMS systémem je isoCHROM LC. Tento hmotnostní analyzátor stabilních izotopů byl navržen pro laboratoře zabývajícími se falšováním medu. Je uzpůsoben pro analýzu uhlíku cukrů, a proto je vysoce citlivý pro odhalení původu medu nebo jeho příměsí. Pro ionizaci se využívá spalování vzorku a díky specializaci je analýza automatizována s minimální nutností optimalizace.

Mobilní fáze: kapalná
Ionizační typ: spalování
Měřené izotopy: δ13C