Back to top

OCA Optické měření kontaktního úhlu

Optické měření kontaktního úhlu

Optická analýza tvaru kapek visících z dávkovací jehly či sedících na pevném povrchu umožňuje stanovení různých povrchových a mezifázových parametrů. Kontaktní úhel mezi kapkou a pevným povrchem charakterizuje smáčecí vlastnosti povrchu touto kapalinou. Při naměření kontaktních úhlů několika testovacími kapalinami lze vyhodnotit povrchovou energii pevné látky a z vypočítat adhezní práci různých kapalin. Spolehlivá měření kontaktních úhlů pomáhají při vývoji povlaků.

Řada přístrojů OCA

 • OCA 15EC (pdf) - základní varianta přístroje s omezeným množstvím příslušenství, vhodná pro QC laboratoře či výuku na univerzitách
 • OCA 25 (pdf) - poloautomatický přístroj vodný nejen pro výzkumné laboratoře
 • OCA 50 (pdf) - automatická analýza s pomocí plně elektronicky ovládaného polohování
 • OCA 200 (pdf) - plně automatická analýza s pomocí elektronicky ovládaného polohování, autofocusu a změny pozorovacích úhlů

Speciální modely přístrojů OCA

 • OCA 25-HTV 1800 (pdf) - vysokoteplotní varianta (až 1800 °C) a s možností práce ve vakuu
 • OCA 25-PMC 750 (pdf) - vysokotlaká varianta vhodná zejména pro ropný průmysl
 • PCA 100M (www) - přenosná varianta
 • PCA 100R (www) - vhodná pro zařazení do výrobního procesu

Příslušenství OCA (www)

 • Dávkovací systémy kapalin
 • Jednotky pro řízení teploty a parametrů prostředí
 • Systémy pro držení a polohování vzorků
 • Vysokorychlostní video systémy
 • Speciální příslušenství
 • Softwarové moduly pro vyhodnocení dat

Přístroje v řadě

OCA 15EC je základní analyzátor kontaktního úhlu a tvaru kapky na základě záznamu videa a jeho analýzy.