Menu Zavřeno

Mikrokalorimetr titrační izotermální PEAQ-ITC

Logo výrobce: logo-malvern-panalytical
Kategorie technik:
Technika:
Stanovení:

    Isotermální titrační mikrokalorimetry MicroCal ITC jsou používány ke studiu biologických systémů, především pak interakcí mezi molekulami. Druhým typem mikrokalorimetru je Diferenční skenovací mikrokalorimetr. I přes to že se jedná o pokročilé biochemické a biofyzikální nástroje, technika jako taková je velice jednoduchá a nevyžaduje použití značených protilátek ani ukotvení. Mikrokalorimetry MicroCal se používají v široké škále aplikací od základního výzkumu až po sledování interakce vyvíjených léčiv, bioterapeutik a vakcín, potenciálními zákazníky jsou farmaceutické, biotechnologické, akademické a vládní výzkumné instituce po celém světě.

    Více o samotné technice, jejím principu a výhodách se dočtete v článku Mikrokalorimetr. Principem izotermální titrační kalorimetrie je stanovení uvolněného nebo spotřebovaného tepla systémem při sledování interakcí mezi molekulami. Stanovují se tak disociační a vazebné konstanty, kinetické parametry enzymových reakcí, termodynamické hodnoty jako entropie, entalpie a tepelná kapacita, reakční stechiometrie, nebo samotné vazebné mechanismy.

    Automatizovaný mikrokalorimetr ITC

    Malvern Panalytical nabízí též automatizovanou verzi – mikrokalorimetr MicroCal PEAQ-ITC Automated. Je to konfigurovatelný, nízko objemový, vysoce citlivý izotermální titrační kalorimetr, který nabízí pohodlí bezobslužného provozu. Poskytuje přímé měření všech vazebných parametrů v roztoku bez použití značek v jediném experimentu. Aplikace zahrnují charakterizaci molekulárních interakcí malých molekul, proteinů, protilátek, nukleových kyselin, lipidů a dalších biomolekul, výzkum koloidů a procesů micelizace, nebo měření kinetiky enzymů.

    Pro posuzování interakcí mezi molekulami nabízí společnost Malvern Panalytical také optický biosenzor Creoptix WAVEsystem, na srovnání těchto dvou přístrojů se můžete podívat na tomto odkazu.