Menu Zavřeno

Diferenční skenovací mikrokalorimetr PEAQ-DSC

Logo výrobce: logo-malvern-panalytical
Kategorie technik:
Technika:
Stanovení:

    Diferenční skenovací mikrokalorimetry (DSC) MicroCal jsou používány ke vyhodnocení stability biologických systémů – zejména stability a denaturace bílkovin. Izotermální titrační mikrokalorimetr je druhý typ, který slouží ke studiu interakcí mezi molekulami. I přes to, že se jedná o pokročilé biochemické a biofyzikální nástroje, technika jako taková je velice jednoduchá a nevyžaduje použití značení. Mikrokalorimetry MicroCal DSC se používají v široké škále aplikací od základního výzkumu až po (pre)formulační vyvoj léčiv, bioterapeutik a vakcín. Potenciální zákazníci jsou farmaceutické, biotechnologické, akademické a vládní výzkumné instituce po celém světě. Základním principem metody je pozorování změny volné (Gibbsovy) energie při přechodu mezi počátečním a konečným konformačním stavem. Kalorimetrie měří tuto změnu energie formou změny tepla a hodnoty se odečítají v Joulech.
    Jedním z principů kalorimetrických měření je diferenční skenovací kalorimetrie, kde se měří množství tepla, které se uvolní nebo spotřebuje při tepelně indukovaných konformačních přechodech. Slouží především pro studium termostability proteinů nebo měření teploty tání DNA.

     

    Automatizovaný diferenční skenovací mikrokalorimetr


    Nabízený automatizovaný systém MicroCal PEAQ-DSC zvládne analyzovat vysoký počet vzorků, při vysoce citlivé analýze stability proteinu s nízkou spotřebou vzorků v automatizované integrované platformě. Všechny funkce plnění a čištění cel jsou plně automatizovány.