Back to top

cryoCooler

Kryostatické příslušenství cryoCooler pro chlazení do 20 kelvinů od 3P Instruments

CryoCooler je chladící zařízení pro dosažení velmi nízkých (kryogenních) teplot až 20 K (-253 °C). Toto konkrétní řešení umožňuje měřit adsorpční izotermy až 3 vzorků zároveň po neomezeně dlouho dobu na všech typech statických fyzisorpčních analyzátorů, někdy se též používá označení volumetrický (méně přesně) či manometrický analyzátor. Jedná se o dost hlučné, energeticky i investičně náročné zařízení, které se hodí pro aplikace, kde 77 kelvinů není dostatečně nízká teplota - zejména pro sorpce vodíku (20 K resp. -253 °C ), případně neonu při  -246 °C (27 K), nebo kde je potřeba velmi dlouhých až časově neomezených analýz. Ve všech ostatních případech je nejrozumnější využívat kryostatické příslušenství cryoTune pro dosažení teplot 77-323 K neboli -196 °C až 50 °C, které je bezhlučné, energeticky i cenově nenáročné díky tomu, že využívá k chlazení kapalný dusík.

3P cryocooler HiCube kompresor
3P cryoCooler držák vzorků