Menu Zavřeno

Analyzátor dynamické sorpce plynů a par 3P mixSorb S

Logo výrobce: logo-3p-instruments
Kategorie technik:
Stanovení:

  Řada přístrojů mixSorb S poskytuje unikátní schopnost zkoumat nové materiály, jako jsou organokovové sítě (MOF), kovalentní organické sítě (COF) a další, pomocí adsorpce směsí plynů. Nové materiály mohou mít velmi vysoké selektivity díky jejich výjmečné povrchové chemii a pro přesnější popis jejich sorpčního chování za podmínek použití je vhodné je testovat právě směsí plynů či i par.

  Na rozdíl od řady mixSorb L, přístroje mixSorb S jsou navrženy pro velmi malé množství vzorku (sypké materiály). Zejména výzkumné a vývojové skupiny mají možnost testování nově syntetizovaných materiálů a jejich komplexního průtočného sorpčního chování. Kromě široké palety plynů a par lze upravovat tlak, teplotu, průtok plynu a dobu zdržení, lze provádět cyklické testy a mnoho dalšího. Z naměřených dat lze vyhodnotit účinnost adsorpce, adsorpční kinetiku, souběžnou či kompetitivní adsorpci, sorpční selektivity, data o adsorpci směsí plynů a tepelné procesy spojené se sorpčními procesy.

  Volitelně lze zapojit až 2 zcela nezávislé a automatické generátory par pro přesné dávkování směsí.

  Doplňkový modelovací software 3P sim umožňuje zpočítat a upravit jednosložkové izotermy čistých plynů i průrazné křivky a vypočítat rovnovážné chování směsi plynů a par.

  Přehled modelů:

  ModelSS ecoS ambientSHP ecoSHP
  Rozpětí tlaku0,1 – 10 bar0,1 – 10 bar0,1 bar – tlak okolí0,1 – 35 bar0,1 – 68  bar
  Počet MFCs2-4
  Přívodní tlak15 bar15 bar15 bar85 bar85 bar
  Počet výparníkůaž 2
  Kontrola tlakuanoanoneanoano
  Simulační Softwareanovolitelněanovolitelněano
  Plynový senzoranoneanoneano
  TCDano, 13 továrních nastaveníano, 1 tovární nastaveníano, 13 továrních nastaveníano, 1 tovární nastaveníano, 13 továrních nastavení
  Teplotní čidla v podavači vzorkůaž 4
  Objem vzorku<0,1-5 cm3, uživatelské adsorbenty na požádání
  Teplotní rozsah tepelného pláštěteplota okolí – 400 °C
  Teplotní rozsah cirkulační lázně-20 °C – 90 °C

  Specifications/Features/Benefits

  • Stanovení průrazových křivek
  • Zkoumání koadsorpce a vytěsnění složek
  • Stanovení sorpční selektivity
  • Odhad použitelnosti syntetizovaných materiálů v technických procesech
  • Dynamické adsorpční a desorpční experimenty
  • Stanovení jednosložkových a vícesložkových adsorpčních dat
  • Výzkum kinetických vlastností nových materiálů
  • Příprava vzorků in-situ do 400 °C
  • Plně automatizované ovládání přes PC pomocí mixSorb Manager
  • Automatická regulace tlaku adsorbéru až do 8 bar
  • Až 4 vysoce přesné regulátory hmotnostního průtoku
  • Automatizované vestavěné míchání plynu a plynu/páry
  • Měření složení vstupního a výstupního plynu
  • Temperování vzorkové cely termostatem automaticky
  • Monitorování tlakové ztráty v měřící cele
  • Vestavěný detektor tepelné vodivosti (TCD); volitelná analýza plynů prostřednictvím připojeného hmotnostního spektrometru
  • Bezpečnostní ochranný senzor pro hořlavé plyny pro automatické vypnutí
  • Zvýšená bezpečnost díky inteligentnímu osvětlenému pracovnímu prostoru