Back to top

Nittoseiko

Řada přístrojů

Nittoseiko - AOX

Spalování v otevřené trubici s následujícími výhodami

  • Snadná automatizace 
  • Vyloučení netěsností unikátním vedením nosného plynu ( sání namísto přetlaku ) 
  • Žádná těsnění spalovací trubice