Menu Zavřeno

Automatický titrátor GT-310

Logo výrobce: logo-nittoseiko
Kategorie technik:
Stanovení:

  Titrátor s vysoce přesnou titrační automatickou byretou a novou metodou kontroly titrace, díky čemuž je titrace velmi přesná. Současně lze připojit a měřit až čtyři jednotky.

  Hlavní vlastnosti titrátoru

  • 4-kanálová titrace – Možnost zapojení až 4 potenciometrických a Karl Fischer titrátorů do jednoho Multi-kontroléru se simultánním měřením.
  • Automatická kalibrace pH – Přístroj je vybaven funkcí automatického posouzení stability. Při použití MST je možná automatizace od kalibrace pH po měření vzorku.
  • Funkce opětovné analýzy – Opětovná analýza pro změnu detekce koncového bodu. Inflexní bod ⇔ nastavený potenciál ⇔ přední křižovatka ⇔ zadní křižovatka ⇔ V křižovatka
  • Připojení LIMS – Multi-kontrolér přenáší naměřená data automaticky současně do sítě.
  • Integrita dat – GT-310 s integrovanou funkcí integrity dat přichází se silnou a chytrou podporou ochrany a správy dat bez vyhrazeného počítače. Funkce audit trail je poskytována jako volitelná výbava ve verzi softwaru GT-310 pro integritu dat.

  Další možné rozšíření přístroje:

  Titrátor na více vzorků GT-310MST (funkce výměny vzorků)

  GT-310, s vícenásobným ovladačem a byretami

  GT-310MST provádí měření více vzorků / různých vzorků nepřetržitě. K dispozici jsou jak 12, tak i 24 kádinky.