Back to top

Altamira Instruments

Altamira Instruments - produkty

Altamira Instruments se od svého založení v roce 1985 v USA specializují na dynamická chemisorpční a reaktorová řešení s vysokou mírou přizpůsobení jejich produktů podle potřeb zákazníků. Jako první výrobce dodala na trh zcela automatizovaný chemisorpční přístroj a od té doby své produkty dále rozvíjí a vylepšuje. Aktuálně mají v nabídce:

  • chemisorpční přístroje řady AMI,
  • stolní mikroreaktorová řešení řady µBenchCAT ™
  • reaktorová řešení na míru BenchCAT
  • hybridní chemisorpčně-reaktorové systémy
  • reaktorové systémy pro velké množství vzorků
  • systémy pro nejnáročnější prostředí (korozivní, nízké teploty a vysoké tlaky)

 

AMI-300 obrazovka SW

Řada přístrojů

Automatický chemisorpční analyzátor AMI-300 pro TPR/TPO/TPD/TPx a pulzní charakterizaci katalyzátorů

Automatické chemisorpční analyzátory řady AMI pro teplotně programované analýzy heterogenních katalyzátorů - desorpce (TPD), redukce (TPR), oxidace (TPO), reakce (TPx) - a pulzní chemisorpce/kalibrace či stanovení měrného povrchu BET průtočnou metodou