Back to top

Univerzální hydraulické zkušební stroje řada SL

Tinius Olsen 2000 SL

Společnost Tinius Olsen uvedla na trh novou řadu špičkových univerzálních hydraulických zkušebních strojů pod označením SL. Zkušební stroje jsou vyráběny v kapacitách od 150kN do 3000kN. Univerzální hydraulické zkušební stroje modelové řady SL jsou určeny pro zkoušky tahem, tlakem, ohybem a smykem na materiálech a výrobcích. Robustní konstrukce, která zahrnuje kvalitní materiály a komponenty, zajišťuje vynikající výkon, snadné použití a dlouhou životnost stroje.

Hydraulické zkušební stroje Tinius Olsen jsou uznávány jako standard v oblasti univerzálních zkušebních strojích díky jejich přesnosti, spolehlivosti a univerzálnosti. O této skutečnosti svědčí mnoho tisíc instalovaných strojů, které se v současné době používají po celém světě. Nyní více než kdy jindy představuje řada SL nejvyšší standard v hydraulicky poháněných univerzálních zkušebních strojích.

Vlastnosti a výhody:

 • Vhodné pro tahové, tlakové, ohybové, smykové a jiné zkoušky s maximální silou dle kapacity rámu stroje (150kN až 3000kN)
 • Robustní čtyřsloupový konstrukce umožňuje zkoušení rozměrnějších vzorků
 • Provoz pístu bez tření umožňuje hladký, kontrolovaný provoz a minimální prostoje
 • K dispozici jsou různé možnosti systémového rozhraní: ruční ovládací modul, bezdrátový Bluetooth ovládací modul nebo virtuální softwarový ovládací modul
 • Zkušební software Horizon

Volitelné příslušenství:

 • Příčníky mohou být uzavřené, polootevřené nebo otevřené pro snadnější umístění a následné vyjmutí vzorku
 • Mohou být dodány kapsové čelisti pro uchycení plochých i válcových vzorků
 • Průtahoměry a snímače průhybu (tenzometrické, LVDT, laserové, optické ...)
 • Sloupy mohou být prodlouženy až o 914 mm pro zvětšení zkušebního prostoru stroje, prodloužení šroubů vyžaduje otvory v podlaze
 • Horní příčník může být nastavitelný a sloupy mohou být zkosené, aby umožnily přemístění nastavitelného příčníku pro pohodlnější pracovní výšku zkušebního prostoru
 • Bezpečností kryty pro ochranu obsluhy proti odlétajícím částem zkušebních těles
 • Vysokoteplotní pece a teplotní komory pro zkoušky za zvýšených nebo snížených teplot

Související normy:

Zkouška tahem: ČSN EN ISO 6259-1