Menu Zavřeno

Tenziometry pro měření povrchového napětí DCAT25 a DCAT 25SF

Logo výrobce: logo-dataphysics
Kategorie technik:
Stanovení:

  Tenziometr DCAT 25 je multifunkční všestranný přístroj řady DCAT. Systém vážení je ještě přesnější než u systémů DCAT 9 a 15, a proto nabízí nejvyšší přesnost při určování povrchového a mezifázového napětí. Zcela uzavřená komora na vzorky umožňuje měření pod inertním plynem nebo ionizovanou atmosférou i s regulovanou relativní vlhkostí. Vzhledem k delší dráze pojezdu stolku vzorku může být uvnitř DCAT 25 namontována elektrická jednotka regulace teploty, která umožňuje měření při teplotách až 250 ° C. Kromě toho lze použít modul Langmuirova žlabu ke zkoumání povrchového tlaku a mezifázové reologie monovrstev. Mezi hlavní rysy těchto modelů patří osvětlená komora na vzorky, integrované magnetické míchadlo, automatický zámek spojky váhy, elektrodynamický kompenzační vážicí systém s funkcí automatické a manuální kalibrace a automatická ochrana proti nárazu měřicích sond během měření. Model DCAT25 je možné kombinovat s řadou softwarových modulů.

  DCATS 31 – Stanovení povrchového a mezifázového napětí

  DCATS 32 – Stanovení dynamického kontaktního úhlu

  DCATS 33 – Stanovení kritické micelární koncentrace (CMC)

  DCATS 34 – Stanovení hustoty kapalin

  DCATS 35 – Sledovaní sedimentačních a penetračních vlastností

  DCATS 36 – Stanovení hustoty pevných látek

  DCATS 37 – Analýza adhezní síly

  DCATS 38 – Analýza povrchového tlaku

  Speciální variantou je model DCAT25SF který disponuje vážícím systémem s nejvyšší přesností s rozlišením 0,1 μg. Model DCAT25SF je možné kombinovat s řadou softwarových modulů.

  DCATS 31 – Stanovení povrchového a mezifázového napětí

  DCATS 32 – Stanovení dynamického kontaktního úhlu

  DCATS 33 – Stanovení kritické micelární koncentrace (CMC)

  DCATS 34 – Stanovení hustoty kapalin

  DCATS 38 – Analýza povrchového tlaku