Menu Zavřeno

Elementar analyzer isotope ratio mass spectrometry (EA-IRMS)

Výrobce: Elementar
Logo výrobce: logo-elementor
Kategorie technik:

Systémy ER-IRMS využívají zavedeného způsobu vysokoteplotního spalování pevných a kapalných vzorků na plynný produkt s následnou analýzou poměru stabilních izotopů pomocí IRMS. Díky jednoduchému ovládání pokrývají široké spektrum aplikací pro analýzu izotopů uhlíku, dusíku a síry z jednoho vzorku (bez ohledu na matrici nebo množství organického materiálu – od mikrogramů až po desítky miligramů). Všechny elementární analyzátory z řady Elementar jsou opatřeny tepelně vodivostním detektorem, navržené pro práci v režimu 24/7 a zajištují tak vysokou průchodnost vzorků ve vaší laboratoři.

Předním IRMS analyzátorem v tomto ohledu je vario ISOTOPE select s možností analýzy izotopů uhlíku, dusíku a síry ve vzorcích v rozmezí hmotností od 20 µg po 300 mg. Systém zajištuje separaci píků pomocí prekoncentrace zplyněných vzorků a následnou programovatelnou teplotní desorpcí. Volitelnou možností je také analýza izotopů vodíku. Nabízí vysoký dynamický rozsah koncentrace analytů až do jednotek miligramů (závislosti na analyzovaném prvku a času analýzy do 4 minut). Spalování vzorku probíhá při teplotě až do 1800 °C s přídavkem plynného kyslíku zajištující až 100 % účinnost.

Zlatým standardem IRMS elementární analýzy je vario ISOTOPE cube, který nabízí současnou analýzu izotopů uhlíku, dusíku a síry v kapalných nebo pevných vzorcích. Rozsah analýzy je od 20 µg až do 1 g v poměrech 7 000:1 C:N a 5 000:1 C:S (dalšími možnostmi pro měření izotopů kyslíku a vodíku). Stejně jako model vario ISOTOPE select nabízí čas analýzy do 4 minut a spalování až při teplotě 1800 °C.

IRMS analyzátor vario PYRO cube je speciálně navržen pro analýzu izotopů ve směsích kyslíku s vodíkem, uhlíku s dusíkem a sírou (také s možností měřit stopové množství síry). Oproti variantě vario ISOTOPE cube je zde možnost měření prvků CNSOH na jednom přístroji. Stejně jako předchozí analyzátory obsahuje prekoncentrační past. Tato past zajištuje velký dynamický rozsah měření v kapalných nebo pevných vzorcích od 20 µg do 1 g. Rovněž je navržen pro nepřetržitý chod a disponuje spalováním při teplotě až 1800 °C.

iso TOC cube nabízí možnost analýzy celkového organického uhlíku (TOC) a celkového vázaného dusíku (TNb) v kapalných vzorcích až do objemu 3 ml. Společně s poměrem stabilních izotopů dusíku a uhlíku se stává volbou číslo jedna pro enviromentální analýzy. Nabízí oxidaci jak UV zářením, tak mokrou cestou s následným vysoko teplotním spalováním vzorku o teplotě až 1200 °C.