Menu Zavřeno

Dynamické smykové reometry Kinexus

Kinexus je novou generací dynamického smykového reometru, který byl vyvinut na základě zpětné vazby od uživatelů. Kinexus integruje inovativní design s revolučním softwarovým rozhraním. Bylo tak dosaženo řešení, které překonává vaše zkušenosti s reometry. Kinexus je modulární reometr se skutečnou funkcionalitou „plug and play“ pro všechny měřicí systémy, geometrie a zařízení pro kontrolu okolí vzorku. Kinexus umožňuje sjednotit reologické testování na základě standartních operačních postupů (SOP). Reometr Kinexus je zaměřen na charakterizaci disperzí a jiných komplexních kapalin a měkkých pevných látek. Reometr Kinexus má bezprecedentní schopnosti smykového i vertikálního testování vzorků s možností kombinace obou přístupů.

Jedním z klíčových cílů vývoje reometru Kinexus byl systém, který umožní celkovou flexibilitu kontroly a poskytne uživateli možnosti testování, které nebyly v minulosti dostupné u reometrických systémů. Zpětná vazba od uživatelů ukázala, že uživatelé z průmyslu chtějí mít možnost spouštět standardizované testy. Naopak, výzkumníci nejen z akademické sféry požadují plný přístup ke kontrole reometru i k naměřeným datům.

pristroj-kinexus-1

Vývojové prostředí programu rSpace umožňuje snadné vytváření testovacích sekvencí uživatelem, které mohou být opakovaně spouštěny při zachování stejných podmínek měření. Zároveň je rSpace vybaven standardními reologickými testy pro měření tokových i viskoelastických vlastností sledovaných vzorků, a také umožňující měřit míru deformace vzorku. rSpace také ovládá všechna rozšíření, která jsou dostupná pro Kinexus (např. vytvrzování vzorků pomocí UV, DMA příslušenství apod.).

pristroj-kinexus-2