Menu Zavřeno

Analyzátor disperzí LUMiSizer

Všestranný analyzátor disperzí LUMiSizer se řadí mezi analytické odstředivky. Využívá takzvanou STEP technologii (Space- and Time-resolved Exctinction Profiles) průběžné analýzy stavu vzorku. Ta využívá pole LED diod a více než 2000kanálový detektor na druhé straně vzorku, které analyzují celý vzorek najednou s vysokou přesností. Ze záznamu transmisních světelných profilů lze vypočítat rychlost sedimentace (vyčeřování) a distribuce rychlostí částic – zde se jedná o zcela unikátní přístup bez potřeby znalosti jediné materiálové vlastnosti částic. K vyčeřování může docházet jak z důvodu sedimentace u částic hustějších než disperzní prostředí či vyvstávání (angl. creaming) u částic o nižší hustotě. Mezi další rozdílem hustot neovlivněné či nepřímo ovlivněné jevy vyčeřování patří agregace (pevné vazby mezi částicemi), aglomerace (slabé až dočasné vazby, též flokulace a koagulace), Ostwaldovo zrání, koalescence, výměna (inverze) fází.

LUMiSizer je ideální k charakterizaci velice pomalých procesů, které jsou důležité například pro stabilitu a skladovatelnost (shelf life), díky odstřeďování jsou pak urychleny a šetří se tak významně čas. Díky možnosti analyzovat až 12 vzorků je zajištěna vysoká propustnost vzorků v laboratoři. Slouží rovněž k stanovení separační stability, velikosti, charakterizaci částic (určení hustoty) nebo zhutnění (konsolidace) sedimentu.

Přístroj se používá v celé řade odvětví jako je energetický nebo stavební průmysl při analýze ropy, bitumenu, olejů a paliv. Dále lze uvést kosmetický a farmaceutický průmysl při hodnocení emulzí a krémů nebo potravinářský průmysl. Velkým odvětvím je také keramika a nátěrové hmoty, kde je používán k charakterizaci disperzí.

Technické parametry:
Požadovaný objem vzorku: 0.05 – 2.0 ml
Koncentrace vzorku: 0.00015 – 90 Vol %
Viskozita vzorku: 0.8 – 108 mPas
Hustota vzorku: do 22 g/cm3
Dispergované částice: 0.01 – 1000 µm
měří až 12 vzorků najednou
RCF: 6 – 2300 xg (relativní odstředivé zrychlení) poskytuje až 4500násobné urychlení analýzy

Modely:
LS 610 řízení teploty: 4 – 40 °C, NIR vlnová oblast
LS 611 řízení teploty: 4 – 60 °C, NIR vlnová oblast
LS 650 řízení teploty: 4 – 40 °C, multivlnový analyzátor
LS 651 řízení teploty: 4 – 60 °C, multivlnový analyzátor

Standardy a normy:
ISO/TR 13097:2013 – charakterizace a stabilita kapalných disperzí
ISO/TR 18811:2018 – testování stability kosmetických produktů
ISO 13318-2:2007 – stanovení distribuce velikosti částic sedimentací v odstředivce
ISO 18747-2:2019 – stanovení hustoty částic sedimentací
CFR 21 Part 11 – norma ukládání elektronických záznamů v FDA regulovaném prostředí