Menu Zavřeno

Zkoušky stavebních hmot

Společnost Tinius Olsen doplnila a rozšířila svou produktovou nabídku pro zkoušky stavebních hmot o nový sortiment zařízení pro odběr vzorků, přípravu vzorků a testování vzorků, který je navržen speciálně pro beton; asfalt; cement, vápno, sádru a maltu; písek, kamenivo a plniva.

Přístroje pro stanovení: Zkoušky stavebních hmot