Back to top

Stanhope-Seta

Stanhope-Seta si během posledních padesáti let získala pověst spolehlivého dodavatele moderních přístrojů pro zkoušení výrobků z ropy. Její přístroje jsou pro svou přesnost a spolehlivost brány jako celosvětové měřítko měření kvality výrobků. V současné době je v sortimentu více než 100 přístrojů - nástrojů řízení kvality. Moderní analytické přístroje (např. bod vzplanutí, tlak par, odstředivky) díky svému inovativnímu řešení, splňují všechny požadavky zákazníků v různých oborech, nejen v průmyslu zpracování ropy:

  • petrochemie
  • farmacie
  • cukrovinky
  • kosmetika
  • plasty

a další

Vyvíjeno v souladu s normami ASTM, EN, DIN, IP a ISO.

Kromě základního výrobního programu, jak byl zmíněn výše, se Stanhope-Seta ve své dceřinné společnostiSeta Analytics zabývá vývojem dalších analytických technik – měření částic v leteckém palivu, obsahFAME v palivu, HPLC kolony pro stanovení aromátů a aditiv v palivu.