Menu Zavřeno

Vibrační analyzátor ADL MS30

Výrobce: ADELIX
Logo výrobce: Adelix
Kategorie technik:
Stanovení:

  ADL-MS30 je zařízení určené k měření a analýze vibrací v zařízení. Zařízení dokáže měřit a analyzovat vibrace na 1 kanálu, což umožňuje přesnější určení příčin vibrací a jejich odstranění.

  Kromě toho zařízení ADL-MS30 poskytuje také možnost měřit rychlost otáčení zařízení, což je rovněž důležitý ukazatel pro diagnostiku stavu zařízení.

  Přístroj je rovněž vybaven funkcí bezkontaktního měření teploty, která umožňuje pohotově sledovat teplotu zařízení a předcházet jeho přehřátí.

  Tento přístroj je jednoduchým a spolehlivým nástrojem pro měření vibrací. Vestavěný software umožňuje snadnou správu dat a generování zpráv, což výrazně usnadňuje proces monitorování zařízení.
  Měření vibrací tímto vibrometrem je rychlé a nevyžaduje žádné přípravné práce.

  Jednou z důležitých funkcí vibrometru je možnost předpovídat nárůst vibrací na základě naměřených hodnot za určité časové období, například za měsíc. To umožňuje plánovat načasování budoucích oprav a výrazně ušetřit peníze ve srovnání s plánovanou údržbou.

  Všechny tyto funkce a schopnosti činí z tohoto vibrometru velmi užitečný a potřebný nástroj pro sledování stavu zařízení v různých průmyslových odvětvích, kde je třeba zajistit spolehlivý provoz zařízení a předcházet nehodám a poruchám. Například ve strojírenství, energetice, těžebním průmyslu, ropném a plynárenském průmyslu a ve výrobě.

  Hodnoty naměřené analyzátorem vibrací lze využít k diagnostice závad zařízení. K tomu se používá spektrální analýza signálu, která umožňuje zvýraznit klíčové a „vadné“ čáry ve vibračním spektru. To umožňuje určit stav ložisek, nevyváženost, nesouosost a další závady, které se mohou vyskytnout při provozu zařízení.

  Spektrální analýza je metoda analýzy signálu, při níž se signál rozkládá na frekvenční složky, což umožňuje identifikovat jednotlivé frekvenční složky, které tvoří vibrace. Přítomnost klíčových a vadných čar na spektru umožňuje určit stav zařízení a diagnostikovat případné závady.

  Pokud se například ve spektru vibrací objeví klíčové a defektní čáry odpovídající ložiskům, může to znamenat jejich opotřebení nebo poruchu. Podobně přítomnost čar odpovídajících nevyváženosti nebo nesouososti může indikovat tyto závady v provozu jednotky.

  Hlavní oblastí použití těchto přístrojů je provozní monitorování mechanických stavů během provozu, diagnostika, technický servis a opravy zařízení, jako jsou ložiska, převodovky, turbíny, generátory, ventilátory, čerpadla, rotory, rozvodná zařízení, kulové mlýny, válcovny, reduktory, dopravníky, motory, dmychadla a mnoho dalších typů zařízení. Jsou použitelné pro monitorování celých konstrukcí i jednotlivých prvků.

  Analyzátory vibrací řady ADL-MS se používají v metalurgii, strojírenství, petrochemii, ale i v lehkém a obranném průmyslu, v tepelné a jaderné energetice, při obsluze zařízení v zemědělsko-průmyslových komplexech, v bytovém a komunálním hospodářství a v dopravě.

  Vlastnosti a funkce zařízení:

  • Měření rychlosti vibrací, posunu vibrací a zrychlení vibrací;
  • bezkontaktní měření teploty;
  • Optický tachometr pro měření otáček;
  • Spektrální analýza vibrací (rychlá Fourierova transformace);
  • Analýza časového signálu;
  • Zobrazení efektivních a špičkových hodnot vibrací;
  • Měření v režimu zrychlení/rozběhu;
  • Možnost získání trendů změn vibrací pomocí specializovaného softwaru;
  • Vestavěná baterie;
  • Snadné a intuitivní ovládání;
  • Konstrukce klávesnice, displeje a konektorů odolná proti prachu a vlhkosti;
  • Jasný displej.