Menu Zavřeno

Tloušťkoměr TGD 3000

Tloušťkoměr TGD 3000 je cenově výhodný a snadno použitelný přístroj pro měření tloušťky pryže nebo pryži podobných materiálů. Konstantní síla umožňuje opakovatelné odečty.

Kombinací testovacích nástrojů CS 3000 Compression set s tloušťkoměrem TGD 3000 a stárnoucí pecí AO 3000 vzniká kompletní testovací sada podle ISO815, DIN 53517, ASTM D 395, …

Standardní tloušťkoměr pro pryž, který lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval většině mezinárodních norem.

Měřidlo je vyrobeno s dodržením úzkých tolerancí a lze jej použít jako přístroj pro kontrolu kvality. U každého tloušťkoměru je zásadní, aby na materiál, jehož tloušťka se měří, působil kontrolovaný tlak (kPa). TGD 3000 používá systém mrtvé váhy, který odstraňuje nejistotu jiných mechanických přístrojů. Tento systém zajišťuje, že tloušťka je měřena za stejných kontrolovaných podmínek pro každý vzorek.

Chcete-li změřit tloušťku libovolného vzorku, zvedněte mrtvé závaží stisknutím uvolňovacího lanka nebo volitelně páky a vložte materiál mezi kovadlinku a přítlačnou patku. Mrtvé závaží se automaticky spustí uvolněním tlačítka a lze získat údaj o tloušťce.

Přesné měření je zaručeno absolutním měřicím systémem bez nutnosti referenčního měření. Pro ověření a kalibraci jsou k dispozici volitelné měřicí bloky.