Menu Zavřeno

Pozvánka na seminář se zaměřením na mikroskopy skenující sondou

Nenechte si ujít blížící se seminář se zaměřením na mikroskopy skenující sondou, často nazývané AFM. Součástí prezentace firmy Nanosurf bude nejnovější high-end model DriveAFM. Součástí prezentace budou obecné přednášky, ukázka přístroje, měření vzorků a diskuze. Občerstvení bude zajištěno. Je možný výběr mezi workshopem v Praze 24.a 25. dubna, nebo v Brně 27. a 28. dubna. Pro účast je nutná registrace(Praha zde, Brno zde). Pro účast na DriveAFM workshopu v Brně a prohlídku místních laboratoří se můžete registrovat také zde

Těšíme se na setkání s Vámi

Don’t miss an upcoming seminar focusing on scanning probe microscopy, frequently named AFM. Nanosurf’s presentation will include the latest high-end DriveAFM model. The presentation will include general lectures, a demonstration of the device, sample measurement and discussion. Refreshments will be included of the seminar. It is possible to choose between the workshop in Prague 24th and 25th of the April, or in Brno 27th and 28th of the April. Registration of the participants is required (Prague here, Brno here). You can register directly also for Brno DriveAFM workshop here.

We are looking forward to meeting you there..