Menu Zavřeno

Registrace na seminář na téma AFM Brno 27.-28. 4. 2023

Registrace na seminář se zaměřením na mikroskopy skenující sondou, často nazývané AFM,  termín 27. – 28. 4. 2023, Brno. Součástí prezentace firmy Nanosurf bude nejnovější high-end model DriveAFM. Součástí prezentace budou obecné přednášky, ukázka přístroje, měření vzorků a diskuze.

Registration for seminar focusing on scanning probe microscopy, frequently named AFM, workshop in Brno 27th and 28th of the April. Nanosurf’s presentation will include the latest high-end DriveAFM model. The presentation will include general lectures, a demonstration of the device, sample measurement and discussion.