Menu Zavřeno

DR10 – ITR Deposit Rater pro tepelnou oxidační stabilitu leteckého paliva (JFTOT)

Výrobce: AD Systems
Logo výrobce: logo-Adsystem
Kategorie technik:
Stanovení:

  DR10 – ITR Deposit Rater – Automatický přístroj pro vyhodnocení topných trubic pro tepelnou oxidační stabilitu leteckého paliva (JFTOT).

  Meření tloušťky nánosu na topných trubicích podle normy ASTM D3241 – příloha 2.

  Test tepelné oxidace tryskového paliva ASTM D3241 se v průmyslu všeobecně používá k měření vysokoteplotní stability paliv leteckých turbín. Test dle ASTM D3241 musí být proveden na každé šarží tryskového paliva vyrobeného podle specifikací ASTM D1655 nebo DEF STAN 91-91. Při této zkušební metodě je palivo čerpáno topnou trubicí při konstantním průtoku a po stanovenou dobu. Palivo je hodnoceno jako vyhovující nebo nevyhovující podle množství nánosů vytvořených na topné trubce při specifikované teplotě.
  Tradičně je množství nánosů na trubici hodnoceno vizuálně – operátorem oproti referenční barevné škále. Správné hodnocení vyžaduje značné zkušenosti a odborné znalosti. Možnosti operátora se však liší, takže hodnocení barev může být značně subjektivní.

  Bylo publikováno mnoho článků o tom, že barva neposkytuje skutečnou informaci o tloušťce a objemu usazenin, což jsou parametry, které jsou pro charakterizaci leteckých paliv pro uživatele a dodavatele mnohem smysluplnější. Průmysl leteckého paliva zjistil, že jednou z nejdůležitějších fází této zkušební metody je objektivní analýza usazenin vytvořených na topné trubici.

  Společnost AD Systems vyvinula novou přístrojovou metodu kvantitativního měření nánosů na trubici, ve které je tloušťka nánosu přesně určena pomocí automatického přístroje, což snižuje subjektivitu testu. Technika je popsána v ASTM D3241 – příloze 2 ITR, interferometrické hodnocení trubic.

  Inovativní přístroj DR10 využívá techniku interferometrie pro přesné měření tloušťky nánosu v rozsahu nanometrů. Tento samostatný kompaktní přístroj lze snadno nainstalovat na libovolné místo ideální pro pracovní postup. Provoz je založen na výkonném světelném zdroji, spektrometru se sondou z optických vláken a speciálně navrženém aplikačním softwaru.

  Použití DR10 je jednoduché a přímočaré. Topná trubice se připraví podle zkušebního postupu ASTM D3241 a poté se umístí do testovací komory DR10. Pomocí intuitivního grafického rozhraní s dotykovým panelem operátor zadá informace o vzorku a spustí skenování trubice. Na povrch topné trubice je vyzařováno specifické světlo. Odražené světlo se shromažďuje a interference vytvořená nánosem je monitorována spektrometrem. Vestavěný software analyzuje interferenční proužky a vypočítává tloušťku nánosu. Mechanický systém přemístí optickou sondu a otáčí topnou trubicí, přičemž provádí přesná měření tloušťky v 1200 bodech podél a kolem jejího povrchu. Podrobný protokol o zkoušce je připraven za méně než 15 minut, včetně 3D profilu rozložení usazenin na povrchu trubky.

  Software automaticky detekuje a hlásí hodnotu standardního bodu, což je střední tloušťka nánosu nejtlustší oblasti 2,5 mm2, jak je definováno v ASTM D3241. Kromě toho jsou uvedeny průměrné a maximální hodnoty tloušťky nánosu, stejně jako vypočítaný celkový objem nánosu. Pro úplnou sledovatelnost testu je protokol DR10 označen obrázkem se sériovým číslem topné trubice pořízeným vestavěnou kamerou.

  DR10 je v podstatě užitečným měřicím nástrojem pro programy výzkumu paliv poskytující jedinečné informace o chování nánosů paliva při různých oxidačních teplotách a pro hodnocení účinnosti aditiv proti znečištění. DR10 je všestranný nástroj pro výzkum a rutinní aplikace na každém místě, kde se hodnotí tepelná oxidace turbínového paliva:

  – Rafinérie

  – Potrubí a terminály

  – LetištěVojenství (polní laboratoře)

  – Výzkumné laboratoře

  – Laboratoře třetích stran

  ZKOUŠKA TEPELNÉ OXIDACE LETECKÝCH PALIV

  • ASTM D 3241 je standardní test, který musí být proveden na každé dávce leteckého paliva vyrobeného podle specifikací ASTM D1655 nebo DEF STAN 91-91
  • Při této zkušební metodě je palivo čerpáno během specifikovaného časového období při pevném průtoku hliníkovou trubkou zahřátou na stanovenou teplotu.
  • Hliníková topná trubice je vyjmuta a vyčištěna
  • Palivo je pak hodnoceno jako vyhovující nebo nevyhovující podle tloušťky usazeniny měřené DR10 – ITR na topné trubici
  • Mezinárodní specifikace tryskových paliv (ASTM D1655, ASTM D7566 a Def Stan 91-01) udávají maximální tloušťku 85 nm na ploše 2,5 mm2 jako VYHOVUJÍCÍ mez.

  TECHNICKÝ POPIS DR10

  • DR10 využívá techniku interferometrie optických vláken.
  • Světlo širokopásmové vlnové délky je vyzařováno na povrch topné trubice prostřednictvím optické sondy.
  • Odražené světlo se shromažďuje a interference vytvořená nánosem je zpracovávána spektrometrem.
  • Software analyzuje interferenční proužky a vypočítá tloušťku nánosu.
  • Úplné skenování povrchu trubice na 1200 bodech je dokončeno za méně než 15 minut.