Back to top

Casella

Casella může s pýchou prohlásit, že se věnuje dodávkám přesné přístrojové techniky již od roku 1799, kdy dodávala vědecké přístrojové vybavení takovým osobnostem, jako byli David Livingstone a Charles Darwin.

Lze si představit, že se Casella za těch více než 200 let značně změnila, ale zůstala zde kvalita a důvěryhodnost nabízených řešení pro monitoring hluku a prachu v pracovním i životním prostředí. V této činnosti má za sebou 60 let v oboru měření prašnosti a přes 40 let inovací v měření hluku.

Milníky ve vývoji společnosti Casella:

  • 1830 Dodávka meteorologického vybavení Charlesi Darwinovi
  • 1861 Patenty na rtuťový teploměr
  • 1961 Vývoj prvního osobního odběrového čerpadla na vzorkování prašnosti
  • 1971 Vývoj prvního na světě elektronického digitálního integrujícího zvukoměru.
  • 1993 Uvedení na trh prvního příručního bateriemi napájeného zvukového analyzátoru v reálném čase.
  • 2006 Výroba ve světě prvního pokročilého digitálního zvukového dozimetru ve formě připínacího „odznaku“.
  • 2008 Uvedení na trh nejmenšího zvukového analyzátoru v reálném čase s barevnou obrazovkou (řada 63x)
  • 2009 Uvedení na trh světově prvního čerpadla (TUFF) s klasifikací M1 pro bezpečné použití v dolech
  • 2012 Uvedení na trh měřiče okamžité prašnosti v průmyslu MicrodustPro s nejširším měřicím rozsahem.
  • 2013 Uvedení na trh prvního plně integrovaného systému pro měření srážek STORM Guardian.

Řada přístrojů

Monitor prašnosti v reálném čase MICRODUST PRO™

Ruční přístroj pro monitorování prachu a aerosolů v reálném čase je ideální pro krátkodobé kontroly procházením sledovaných prostor.

Vzorkovací čerpadlo TUFF™ PERSONAL SAMPLING PUMP

Osobní odběrová čerpadla TUFF pokrývají široký rozsah aplikací pro monitorování prachu, dýmů a par.  Jsou ergonomicky navržena pro použití v drsném prostředí a nabízejí v polních podmínkách spolehlivost a dlouhou životnost.

ZVUKOMĚRY Řada 63x

Zvukoměry řady 63x mohou být použity pro simultánní měření všech hlukových parametrů pracovního prostředí i pro environmentální monitoring.