Menu Zavřeno

Automatický analyzátor stability asfaltenu S-hodnota – SV10

Výrobce: AD Systems
Logo výrobce: logo-Adsystem
Kategorie technik:
Stanovení:

  Přístroj SV10 nastavuje zcela novou laťku ve zkoušení S-hodnoty představením prvního plně automatizovaného zkoušení splňujícího normu ASTM D7157; tento přístroj obsahuje jedinečný vysoce přesný měřicí článek s řízenou teplotou (podaná patentová přihláška*). Přístroj SV10 přináší významné zdokonalení z hlediska manipulace, přesnost a trvání zkoušky. Přístroj SV10 je jednoduchý a snadno použitelný, během zkoušky nevyžaduje zásah obsluhy ani specialisty; dodává se se všemi programy připravenými pro různé typy vzorků popsané v normě ASTM D7157. Dále přístroj SV10 eliminuje veškerá bezpečnostní rizika související s manipulací s nebezpečnými rozpouštědly.

  Oblasti použití přístroje SV10

  V olejích podléhají asfaltény v suspenzi koagulaci v závislosti na napětí, dlouhodobém skladování v teple nebo při míchání olejů. S-hodnota oleje obsahujícího asfaltény (surová ropa, residuální rafinační proudy, těžké palivové oleje, námořní paliva) ukazuje na jeho inherentní stabilitu. V oleji s nízkou S-hodnotou budou pravděpodobně asfaltény koagulovat při namáhání nebo smíchání s jinými oleji. Na druhé straně bude směs dvou olejů s vysokou S-hodnotou zachovávat asfaltény v suspenzi bez koagulace.
  Přístroj SV10 je kompatibilní se širokou škálou vzorků (surová ropa, těžká paliva, ropná rezidua, bitumeny, emulze, námořní VLSFO, ULSFO, …) a je ideálním přístrojem pro rafinerie, výrobce směsí a obchodníky s těmito produkty. Výsledky S-hodnoty a Sa umožní monitorovat a efektivně optimalizovat destilační, krakovací (tepelné, hydraulické) zařízení a zařízení pro snižování viskozity mírným tepelným krakováním v rafineriích. Výsledky Sa a So umožní efektivně predikovat a optimalizovat míchání olejů.

  Metody:
  ASTM D7157
  ISO PAS 23263
  Směrnice CIMAC

  Další informace o principu meření a výhodách přístroje naleznete v přiložené brožuře.