Menu Zavřeno

AQF-5000H CIC analyzátor

Logo výrobce: logo-nittoseiko
Kategorie technik:
Stanovení:

  Společnost Nittoseiko přichází s třetí generací pokročilého a výkonného analyzátoru  spalovací iontové chromatografie (CIC) pro analýzu síry, halogenů (fluoridů, chloridů, bromidů a jodidů) a polyfluoralkylovaných látek (PFAS), AQF-5000H.

  Analyzátor disponuje nově navrženým softwarem s vylepšeným, uživatelsky přívětivým prostředím. Nově navržená absorpční trubice umožňuje snadné přepínání mezi aplikacemi v širokém rozsahu koncentrací. Pokročilý způsob nakládání s kapalnými vzorky umožňuje vícenásobnou analýzu vzorků s různým ředěním v jednom cyklu spalování/absorpce. Model disponuje novým dávkovačem vzorků pro snadnější nakládání a další měření vzorků. Automaticky lze přepínat mezi analýzami vyžadujícími čistou vodu a aditiva. K dispozici jsou přizpůsobitelné programy spalování s plnou rekuperací. Optimalizace všech kroků analýzy od zavedení vzorku přes spalování až po udržování konstantního konečného objemu absorpce přináší vysokou citlivost a opakovatelnost při nízkém počtu slepých vzorků. Náročnost údržby je díky dostupnosti všech komponent, včetně spalovací trubice, snížena na minimum. Paralelní spalování vzorku a analýzy předcházejícího na koloně umožňuje vysoký počet analýz za čas.

  Specifikace:
  Typ vzorku: pevný, kapalný
  Množství: 1-150 mg (pevná látka), 5-100 µl (kapalina)
  Pyrolýza vzorku: vysoce čistá křemenná trubice (volitelně keramická)
  Elektrická pec: max. 1 100 ℃, 2 topné zóny
  Dávkovací smyčka: 100 µl (volitelně 5, 20, 50, 200, 500, 1000 µl)
  Materiál spojů: Fluoro-pryskyřice, PEEK
  Potřebné plyny: Argon (čistota 99,98 % nebo vyšší, 0,3 ± 0,1 MPa), Kyslík (čistota 99,98 % nebo vyšší, 0,3±0,1 MPa)

  Možné přídavné moduly:
  Automatický měnič vzorků, ASC-570LS, pro pevné a kapalné vzorky
  Automatický dávkovač spalovací mističky, ABC-500
  Pumpa SP-C pro kalibraci