Menu Zavřeno

Analyzátor organického uhlíku v pevných vzorcích soli TOC cube

Nový soli TOC cube nabízí uživatelům možnost měření nejen celkového organického a celkového anorganického uhlíku, ale také stanovení zbytkového oxidovatelného uhlíku (ROC – residual organic carbon). Kromě klasického stanovení TOC pomocí okyselení vzorku je možné rozlišit formy uhlíku zvýšením teploty v průběhu oxidace vzorku. Výše zmíněná metoda teplotní rampy nevyžaduje pracnou přípravu vzorku ani použití kyselin.

Bezkonkurenční analytický výkon

Pro rozlišení forem uhlíku pomocí teplotní rampy je pro reprodukovatelné měření nutné přesné nastavení teploty. Proto je v soli TOC cube teplotní čidlo umístěno co nejblíže kelímku se vzorkem (kvůli zamezení možných tepelných interferencí). Katalyzátor přímo ve spalovací trubici navíc zajišťuje, že i vzorky s vysokým obsahem uhlíku jsou kvantitativně oxidovány, což zajišťuje vysokou opakovatelnost měření.

Zjednodušená příprava vzorků

Pomocí soli TOC cube lze spolehlivě analyzovat větší vzorky v řádu gramů – stačí navážit pevné vzorky do opakovaně použitelných kelímků, umístit je do automatického podavače a zahájit sekvenci. Díky tomu je soli TOC cube perfektním nástrojem pro přesnou analýzu nehomogenních vzorků. Měření TOC podle EN 15936 je také pozoruhodně jednoduché. Vzorek je okyselen přímo v keramickém kelímku, který je po vysušení vložen do automatického podavače k následné analýze.

Spolehlivá analýza

Software umožňuje používat předdefinované metody nebo si uživatel může sám naprogramovat rychlosti ohřevu a doby trvání stálé teploty. Integrace píků se provádí automaticky a lze ji ručně kontrolovat. Tím je zajištěno, že i ty nejobtížnější analýzy vedou k přesnému stanovení jednotlivých forem uhlíku.

Nepřekonatelné možnosti nastavení

soli TOC cube je schopen rozlišovat mezi různými formami uhlíku pomocí teplotní rampy nebo kombinováním změny teploty spolu se změnou oxické za anoxickou atmosféru v přímém okolí vzorku. Během jedné analýzy lze určit TOC, ROC a TIC. Klasická metoda stanovení TOC okyselením vzorku je také možná.

Specifikace

Metoda měření:

 • Průběžné zvyšování teploty (teplotní rampa) v kyslíkové atmosféře do 900 ° C pro rozlišení TOC, ROC a TIC v pevných látkách v souladu s DIN 19539.
 • Alternativně možnost přepínání nosných plynů pro změnu oxických za anoxické podmínky během jedné analýzy kvůli rozlišení ROC a TIC.
 • Izotermické katalytické spalování pro stanovení TOC v pevných látkách v souladu s EN 15936.
 • Možnost současného stanovení celkového dusíku pomocí elektrochemického detektoru (ECD).
 • Velký rozsah měřených koncentrací – Od několika ppm do 100% nebo 50 mg uhlíku a 20 mg (0–15%) celkového dusíku ve vzorku.

Snadná příprava vzorků a manipulace s nimi:

 • Bez zvláštní přípravy vzorku se všechny druhy pevných matric navažují do kelímků z oceli nebo keramiky (hmotnost vzorku do 3 g).

Plně automatický:

 • Automatizovaný a bezobslužný provoz je umožněn díky integrovanému podavači pro 89 vzorků a nastavením pomocí PC. K dispozici je volitelný software kompatibilní s 21 CFR část 11.

Volitelná rozšíření

Volitelné příslušenství pro automatické stanovení anorganického uhlíku v pevných látkách solTIC:

Rozšíření umožňující bezpečné okyselení pevných látek:

 • Uhličitanový uhlík (TIC) se po okyselení vzorku uvolňuje ve formě CO2, který je následně stanoven pomocí detektoru v soli TOC cube. Trvale instalovaný reaktor umožňuje pohodlné vložení vzorku.
 • Množství vzorku: až 5 g
 • Rozsah měření: 0,5 µg – 100 mg TIC absolutně
 • Stanovení dusíku: Možnost současného stanovení dusíku pomocí elektrochemického detektoru.