Menu Zavřeno

Analyzátor měrného povrchu a mezopórů 3P Sync

Adsorpční analyzátor BET a mezopórů 3P sync nabízí až čtyři analytické stanice a samostatnou měřicí celu tlaku nasycených par (p0) pro současné měření (synchronizované -> pojmenování pro řadu). Stanice a měřicí cela mají teplotu řízenou jednou dewarovou nádobou. 3P sync tak umožňuje nejvyšší propustnost vzorků s co nejmenším možným prostorovým požadavkem a minimální spotřebou tekutého dusíku. V závislosti na množství vzorků může mít 1-4 měřící stanice. Kromě toho lze na měřící stanici volit počet tlakových senzorů. Má-li být přístroj vybaven nejrychlejší možnou konfigurací měření, lze do každé ze čtyř měřících stanic integrovat samostatný tlakový senzor. V případě, že rychlost měření není určující (např. pro měření přes noc či pro nízké investiční náklady), může být měřící přístroj vybaven pouze jedním tlakovým senzorem až pro čtyři měřicí stanice. V nejzákladnější konfiguraci má 3P sync 110 s jednou měřicí stanicí tři tlakové senzory 1 000 Torr (měřicí stanice, společná dávkovací část – manifold – a p0 cela) a maximálně šest samostatných tlakových senzorů 1 000 Torr (4x stanice, manifold, p0) se čtyřmi měřicími porty pro minimální dobu měření. V závislosti na poměru cena / výkon lze integrovat také méně než šest tlakových senzorů, což vede k devíti různým modelům 3P sync, jak je uvedeno v Tabulce 1. Navíc lze v budoucnu rozšiřovat propustnost vzorků upgradem mezi modely 110 -> 220 -> 440.

ModelSync 410Sync 420Sync 440Sync 310Sync 320Sync 330Sync 210Sync 220Sync 110
Počet měřících stanic444333221
Počet tlakových senzorů na stanici124123121
p0  tlakových senzorů111111111
Tlakových senzorů na rozvaděči111111111
Celkem tlakových senzorů346345343

Stejně jako řada 3P meso a 3P micro je dodáván tento přístroj se softwarem pro sběr, vyhodnocení a zobrazení dat. Zcela unikátně tento software zobrazuje kinetická data (pokles tlaku v čase, viz obrázek níže) ve stejnou dobu jako měřenou izotermu. To umožňuje monitorovat proces sorpce v reálném čase a spolu s inteligentním dávkovacím algoritmem lze za běhu upravovat aktuální měření, např. optimalizovat dávkované množství (pro větší/menší rozlišení v různých částech izotermy), toleranci nebo dobu ustalování.pristroj-graf-3p-sync

Specifikace:pristroj-graf-3p-sync-1

  • až 4 paralelní měřící stanice
  • až 6 tlakových senzorů pro vysoce přesné/rychlé měření
  • nastavení statické-objemové analýzy podle dávkovaného objemu i podle tlakové tabulky
  • jedno/multibodové měření povrchu metodou BET (DIN 66131, ISO 9277)
  • adsorpční a desorpční izotermy
  • celkový objem pórů a střední průměr pórů
  • moderní modely NLDFT (teorie hustotního funkcionálu)
  • Distribuce velikosti mezopórů dle BJH (DIN 66134), DH metody, aj.