Back to top

Lacerta Technology

Laceta Technology Ltd.  je Britská firma která vyvinula přístroj „identiPol“ za účelem nabídky řešení rychlé a jednoduché identifikace termoplastických materiálů. Přístroj pracuje na principu kombinace metod dynamicko-mechanické analýzy a diferenciální skenovací kalorimetrie. Hlavní výhodou posuzovaného přístroje je malé množství zkoumaného materiálu nutné pro měření (1-2 granule), rychlost a jednoduchost měření a z toho vyplývající cenová výhodnost měření. Měřenými parametry je ztrátový faktor Tan Delta a rozdíl teplot Delta T, ze kterých jsou vyhodnocovány teplota skelného přechodu Tg a teplota tání Tm. Navíc je vyhodnocena hodnota End Point, což je teplota, při které přístroj již není schopný měřit tuhost materiálu díky jeho příliš nízké viskozitě.

Řada přístrojů

identiPol

identiPol QA2 je navržen jako jednoduchý nástroj umožňující identifikaci a kontrolu kvality termoplastických materiálů, a to i neškolenou obsluhou v provozech na výrobu a zpracování polymerů.