Back to top

FIRE TESTING TECHNOLOGY Ltd.

FIRE TESTING TECHNOLOGY je prvním světovým výrobcem zaměřeným na návrh, konstrukci, výrobu a servis zkušebních zařízení hodnotících požární odolnost materiálů a výrobků.

FIRE TESTING TECHNOLOGY má k dispozici kvalitní zázemí v podobě největší skupiny konstrukčních inženýrů zkušebních požárních zařízení. Je světovým lídrem v oblasti kuželových kalorimetrů, velkých kalorimetrů, NBS kouřových komor, kyslíkového čísla atd… 

FIRE TESTING TECHNOLOGY vyrábí všechna požární zkušební zařízení  pro zkoušky dle evropských standardů a navíc dalších 30 typů  požárních zkušebních zařízení. Společnost se zabývá také renovací starších zkušebních zařízení, tak aby vyhovovala nejnovějším trendům.   

Přístroje firmy FIRE TESTING TECHNOLOGY

  • Zkoušky požární odolnosti
  • Kuželové (cone) kalorimetry
  • Mikro kalorimetr
Kónický kalorimetr model iCone2_FTT

Řada přístrojů

Šíření plamene

Zařízení pro zkoušky šíření plamene v termoakustické izolaci

FAR Part 25 Appendix F Part VI; Airbus AITM 2.0053; Boeing BSS 7365

Přístroj pro zkoušku šíření plamene (LIFT) a (IMO)

ISO 5658-2; IMO Resolution A.653(16); ASTM E1317; ASTM E1321

Uvolňování tepla

Nábytkový kalorimetr

ISO 9705; ASTM D5424; ASTM D5537; ASTM E603; ASTM E1537; ASTM E1590; ASTM E1822; NFPA 265; UL 1685; NT FIRE 25; NT FIRE 32

Room Corner test – Zkušební zařízení pro Room corner test (RCT)

ISO 9705; EN 14390; ASTM D5424; ASTM D5537; ASTM E603; ASTM E1537; ASTM E1590; ASTM E1822; NFPA 265; UL 1685; NT FIRE 25; NT FIRE 32

Zařízení pro měření uvolňování tepla (OSU)

FAR 25.853 (a-1), FAA Fire Test Handbook – Chapter 5; ASTM E906

Mass Loss kalorimetr

EN ISO 13927; ISO 17554

 

Zařízení pro zkoušku nehořlavosti

EN ISO 1182; IMO FTPC Part 1; ASTM E2652

Kalorimetr iCone

ISO 5660; ASTM E1354; ASTM E1474; ASTM E1740; ASTM F1550; ASTM D6113; CAN ULC 135; BS 476 Part 15