Menu Zavřeno

Ukončení prodeje Zetasizer Nano

Vážení uživatelé přístrojů Zetasizer Nano,

Oznamujeme vám ukončení prodejů Zetasizer Nano k 30. listopadu 2020 a plánovaný konec servisní podpory těchto úspěšných přístrojů k 1.1.2028.

Nadále se budeme snažit našich několik desítek instalací udržet co nejdéle v chodu, přesto je vhodné pomalu začít uvažovat o budoucí potřebě náhrady novější řadou, kterou si můžete prohlédnout zde.

Dovolíme si jen krátce zmínit, že z hlediska kvality dat, data quality guidu v Zetasizer Nano SW a kvality podpory jsou stále Zetasizery Nano nepřekonané nedávno uvedenými SLS/DLS modely konkurence. Nové modely Zetasizer Advance navíc nastavily laťku opět o úroveň výš. Zejména nová patentovaná možnost měření koncentrace nanočástic je zcela unikátní a mohu vám ji i spolu s vylepšeným způsobem vyhodnocení dat kdykoliv ukázat na našem demopřístroji.

Přejeme Vám, ať vaše Zetasizery slouží ještě dlouho a bez poruch a prožijte krásné léto!