Back to top

Tvrdoměry Rockwell

Tvrdoměry Rockwell

Tvrdoměry Rockwell umožňují provádět zkoušky tvrdosti v různých stupnicích Rockwell. Při zkoušce tvrdosti podle Rockwella určujeme tvrdost materiálu měřením hloubky průniku indentoru při velkém zatížení ve srovnání s průnikem indentoru během předzatížení. Tvrdoměry Rockwell jsou vhodné pro rychlé a přesné stanovení tvrdosti materiálů.

Tvrdoměry Rockwell - přehled modelů:

Model FH 1

Rozsah zatížení: 1 kgf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 96 kg

Motorizované osy: Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, HBT, HVT, ISO 2039 - 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 2

Rozsah zatížení: 1 kgf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 96 kg

Motorizované osy: Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, HBT, HVT, ISO 2039 - 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 7

Rozsah zatížení: 10gf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 8 míst (4 x objektiv, 2 x indentor, 1x náhledová kamera, 1x laserové ukazovátko)

Hmotnost: 180 kg

Motorizované osy: X - Y - Z

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HBT, HVT, KiC, ISO 2930 - 1, ISO 2039 - 2 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 8

Rozsah zatížení: 1 kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 425 kg

Motorizované osy: Ne

Stupnice: Vickers, Brinell, Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 10

Rozsah zatížení: 500 gf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 178 kg

Motorizované osy: X - Y (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 11

Rozsah zatížení: 1kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 242 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT, ISO 2039 - 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 12

Rozsah zatížení: 500 gf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 1100 kg

Motorizované osy: X - Y - Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 30

Rozsah zatížení: 2,5 kgf až 187,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 82 kg

Motorizované osy: Ne

Stupnice: Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Model FH 31

Rozsah zatížení: 2,5 kgf až 187,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 82 kg

Motorizované osy: Ne

Stupnice: Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

K tvrdoměrům Rockwell také dodáváme kompletní sortiment náhradních dílů a spotřebního materiálu (referenční bloky, indentory atd...).

Tvrdoměry Rockwell umožňují provádět zkoušky tvrdosti materiálů podle řady národních a mezinárodních norem jako jsou například následující normy:

  • ČSN EN ISO 6508-1 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella
  • ČSN EN ISO 6508-2 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella
  • ČSN EN ISO 6508-3 - Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella
  • ISO 3738-1:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A)
  • ISO 3738-2:1982 - Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A)
  • ASTM E18 - Standard Test Method for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials.
  • ASTM E1842 - Standard Test Method for Macro-Rockwell Hardness Testing of Metallic Materials.
  • ASTM D785 - Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastic and Electrical Insulating Materials.