Menu Zavřeno

Tvrdoměry Brinell

Tvrdoměry Brinell umožňují provádět zkoušku tvrdosti podle Brinella. Tato zkouška spočívá ve vtlačování indentoru v podobě kuličky do materiálu. Tvrdoměry Brinell firmy Tinius Olsen dokáží rychle a přesně určit hodnotu tvrdosti podle Brinella široké škály materiálů včetně kovů, plastů, velkých dílů a malých přesných dílů.

Tvrdoměry Brinell – přehled modelů:

Model FH 2
pristroj-tvrdomer-fh-2

Rozsah zatížení: 1 kgf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 96 kg

Motorizované osy: Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, HBT, HVT, ISO 2039 – 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Technický list FH 2

 

Model FH 3
pristroj-tvrdomer-fh-3

Rozsah zatížení: 10 gf až 62,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Multi Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 80 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Technický list FH 3

 

Model FH 6
pristroj-tvrdomer-fh-6

Rozsah zatížení: 1gf až 62,5 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 75 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Technický list FH 6

 

Model FH 8
pristroj-tvrdomer-fh-8

Rozsah zatížení: 1 kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 425 kg

Motorizované osy: Ne

Stupnice: Vickers, Brinell, Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Technický list FH 8

 

Model FH 9
pristroj-tvrdomer-fh-9Rozsah zatížení: 62,5 kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 130 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Brinell

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

 

Model FH 10
pristroj-tvrdomer-fh-10

Rozsah zatížení: 500 gf až 250 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ne

Hmotnost: 178 kg

Motorizované osy: X – Y (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

 

Model FH 11
pristroj-tvrdomer-fh-11

Rozsah zatížení: 1kgf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 242 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT, ISO 2039 – 1 (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

 

Model FH 12
pristroj-tvrdomer-fh-12

Rozsah zatížení: 500 gf až 3000 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (3 x objektiv, 3 x indentor)

Hmotnost: 1100 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, Superficial Rockwell, HVT, HBT (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

 

Model FH 14
pristroj-tvrdomer-fh-14

Rozsah zatížení: 1 gf až 31,25 kgf (podle modelu)

Způsob zatěžování: Multi Siloměr

Revolverová hlava: Ano, 6 míst (4 x objektiv, 2 x indentor)

Hmotnost: 75 kg

Motorizované osy: X – Y – Z (volitelně)

Stupnice: Vickers, Mikro-Vickers, Knoop, Brinell, KiC (podle modelu)

Podrobné informace v přiloženém technickém listu výrobce.

Technický list FH 14

K tvrdoměrům Brinell dodáváme také širokou škálu náhradních dílů a spotřebního materiálu (referenční bloky, indentory atd…).

Tvrdoměry Brinell umožňují provádět zkoušky tvrdosti materiálů podle řady národních a mezinárodních norem jako jsou například následující normy:

  • ČSN EN ISO 6506-1 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Brinella
  • ČSN EN ISO 6506-2 – Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Brinella
  • ČSN EN ISO 6506-3 – Kovové materiály. Zkoušení tvrdosti podle Brinella
  • ASTM E10 – Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials.