Back to top

TOC - celkový organický uhlík a analýza vod

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) v kapalných a pevných vzorcích je jedním z nejdůležitějších parametrů při analýze vody a životního prostředí. Ať už se zabýváte hodnocení kvality vody nebo na recyklaci odpadů – bez stanovení TOC se neobejdete.

Přístroje pro stanovení TOC a analýzu vody firmy Elementar nabízejí rychlé a snadné stanovení celkového organického uhlíku ve vodě a pevných látkách. Robustní konstrukce zaručuje nejvyšší možnou dobu provozu bez přerušení měření.

Přístroje v řadě

enviro TOC elementar

Elementar enviro TOC kombinuje technické know-how svého předchůdce vario TOC Select s inovativními technologiemi.

Poprvé je kombinována  ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí organické elementární analýzy pro měření až téměř 100% koncentrací uhlíku v jakékoliv matrici.

acquray

Elementar acquray je analyzátor TOC pracující na principu oxidace pomocí persulfátu za přítomnosti UV záření. Díky své modulární konstrukci také umožňuje stanovení celkového fosforu a dusíku ve vodě a také stanovení TOC v pevných látkách.

soli TOC cube
Všestranný analyzátor pro teplotně závislou diferenciaci forem uhlíku v pevných látkách.