Menu Zavřeno

Technické novinky LUM

ČLÁNEK VYŠEL V ČASOPISE CHEMAGAZÍN 4/2015

LUMIREADER® ANALYZÁTOR SEPARACE NOVĚ ROZŠÍŘENÝ O RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ

Inovační analyzátor separace LUMiReader® X-Ray rozšiřuje patentovanou technologii STEP-Technology® na rentgenové záření. Využívá se pro pro charakteristiku separačního chování vysoce koncentrovaných, neprůhledných suspenzí a emulzí se širokým rozsah velikostí částic v původním stavu (nepožaduje se žádné ředění).

LUMiReader® X-Ray má tyto výhody:

 • přímé a bezkontaktní měření vzorků o nejvyšší koncentraci,
 • stanovení koncentračních gradientů v nano a mikrodisperzích a sedimentech,
 • stanovení prostorového rozložení koncentrací hmoty v dispergovaných fázích,
 • stanovení koncentračních změn způsobených separačními jevy,
 • stanovení hustotního gradientu v sedimentech.

Možné jsou všechny dispergační prostředky, rozpouštědla, oleje nebo voda. K dispozici jsou různé měřicí cely.
Obr.1 – LUMiReader® X-Ray

Aplikace LUMiReader® X-Ray zahrnují kvalitativní a kvantitativní charakterizaci následujících procesů:

 • flotace, sedimentace, flokulace a zhutnění,
 • stanovení hustot zhutnění a koncentračních gradientů v sedimentech, např. pro suspenze minerálů,
 • segregaci pigmentů v barvách a kosmetických výrobcích, například make-upu,
 • separaci a segregaci ropy a minerálů v ropném písku,
 • distribuci vzduchových bublin v pevných pěnách,
 • oddělení katalyzátorů v surovém anilinu,
 • kinetiku emulgování emulzí silikonového oleje/vody a hustota zhutnění vrstvy koagulátu,
 • flokulaci a opakovanou dispergovatelnost magnetických disperzí,
 • separaci plniv v lepidlech,
 • segregaci v mazivech,
 • segregaci a výšku sedimentu pevných elektrolytů, směsí dioxidu titaničitého/grafitu.

INOVAČNÍ ANALYZÁTOR SOUDRŽNOSTI

LUMiFrac je inovativní analyzátor adheze využívající odstředivou sílu pro měření více vzorků najednou. Poskytuje hodnoty přilnavosti a pevnosti v tahu jako absolutní fyzikální veličinu v N/mm2. LUMiFrac přímo zvyšuje radiální odstředivé síly na testovaný vzorek s přesně definovanými přírůstky. Stanovuje s vysokým rozlišením otáčky za minutu v okamžiku lomu vzorku. Není třeba žádné upínání nebo speciální bezpečnostní opatření. Po zasunutí až 8 vzorků do označených míst rotoru jste připravení měřit. Unikátní přístup pro testování až 8 vzorků současně má za následek bezpříkladnou přesnost a snižuje dobu měření o 85 %. LUMIFrac se stává standardem v testování přilnavosti a koheze.

Obr.2 – LUMiFrac

Klíčové výhody analyzátoru LUMIFrac:

 • snadná příprava vašeho vzorku pro měření,
 • za identických podmínek se analyzuje až 8 vzorků,
 • vůbec žádné upínání vzorků – jednoduše se vloží a začne se měřit,
 • proměnné rychlosti testování,
 • flexibilní cyklování zatížení,
 • široký rozsah testovací síly (0,1 N až 6,5 kN),
 • testování za různých teplot,
 • úspora nákladů vícenásobným použitím testovacích známek,
 • splňuje normy ISO 4624, DIN EN 15870, DIN EN 14859-2.

Analyzátor najde uplatnění při:

 • zkoušce tahem,
 • únavových testech,
 • „Pull off“ testech,
 • kontrole jakosti,
 • zkoušení kohezní a adhezivní pevnosti,
 • zkoušce vazební síly,
 • testech kompozitních materiálů, lepidel, filmů, vrstev, nátěrů nebo kontrole předběžné povrchové úpravy.