Menu Zavřeno

Společnost Angelantoni ACS je v popředí vývoje nových ekologických chladiv pro klimatické komory

Společnost Angelantoni vyrábějící klimatické a zkušební komory pod značkou ACS je jedním z lídrů v oblasti vývoje nových chladiv a přechodu od tradičních fluorovaných plynů k CO2 (R744), který má GWP (potenciál globálního oteplování) rovný 1.  Nedávné vydání nejnovějšího nařízení EU 2024/573 ukládá od 1. ledna 2025 provozovat chladicí systémy s chladivy s GWP nižším než 150 na „samostatných“ zařízeních. Většina plynů splňujících tento požadavek je hořlavá, proto se společnost Angelantoni rozhodla vyvíjet řešení založená pouze na CO2, což je jediná možnost, která splňuje nová regulační kritéria i současné bezpečnostní standardy na trhu klimatických a zkušebních komor.

Společnost Angelantoni  již déle než 2 roky intenzivně pracovala na vývoji a testování chladiva na bázi CO2, které je funkční a spolehlivé pro chladící zařízení až do minimální teploty -50°C. Toto řešení nabízí špičkový výkon ve všech aspektech, minimální teplota byla posunuta z -40 na -50 °C, byla výrazně zvýšená rychlost ochlazování a snížená spotřeba až o 50 % v závislosti na zvoleném tepelném cyklu.

Pro aplikace vyžadující minimální teplotu -70 °C, v souladu s nařízením (EU) 2024/573, nadále představujeme aktuální řešení s chladivy R449 a zejména pak R472B, fluorovaným plynem vyvinutým společností Angelantoni pro udržení GWP na co nejnižší úrovni v aplikacích, kde jiné řešení splňující bezpečnostní kritéria není k dispozici. R472B, se svým GWP rovným 526, je chladivo s nejnižší dostupnou hodnotou GWP na trhu pro nová zařízení až do minimální teploty -70 °C. V těchto aplikacích je ekologicky výhodnou náhradou za chladivo R23 (GWP 14800) ve stávajících systémech. Díky tomu umožňuje zákazníkům firmy Angelantoni ušetřit dostupné povolenky podle požadavků a nařízení EU. Toto chladivo je možné také použít v již instalovaných zkušebních komorách jako náhrada chladiva R23 bez nutnosti zásadních servisních zásahů do chladících okruhů těchto zkušebních komor.