Menu Zavřeno

Komplexní software pro optickou analýzu kontaktních úhlů dpiMAX

dpiMAX – komplexní software pro přístroje na měření kontaktních úhlů ze série OCA od společnosti DataPhysics. Díky novému softwaru dpiMAX je měření pomocí systémů OCA jednodušší a pohodlnější než kdykoli předtím.

Okamžité vyhodnocení snímku

Vyhodnocování obrázků s dpiMAX je rychlé, spolehlivé a pohodlné. Jakmile je kapka nadávkována a visí na jehle nebo když je kapka přenesena na povrch pevného vzorku – dpiMAX automaticky rozpozná tvar kapky. Software poté okamžitě určí povrchové napětí kapky nebo kontaktní úhel přisedlé kapky.Režim živého náhledu však není jedinou možností analýzy vzorků. Operátor může vždy zvolit záznam celého procesu měření od začátku do konce jako video. Video lze následně analyzovat nebo uložit pro pozdější použití. To je užitečné zejména při práci s kapalinami, které se buď odpařují, nebo se rychle roztírají.

V základní verzi obsahuje software dpiMAX pouze modul pro měření kontaktních úhlů. Tento modul umožnuje měření statického kontaktního úhlu na rovných, konvexních a konkávních plochách. Software disponuje automatickou detekci základní line při měření na rovném tak i zakřiveném povrchu. Měření dynamického kontaktního úhlu. Dalšími moduly, kterými lze software rozšířit jsou Povrchová energie, Stanovení povrchového a mezifázového napětí visící kapky, Analýza kapalných můstků, Oscilace a relaxace, Kontaktní úhel měřený z vrchu.

Software dpiMAX je rozdělen do šesti samostatně dostupných modulů

Kontaktní úhel

Modul pro měření kontaktního úhlu je základní softwarový modul. Tento modul umožnuje měření statického kontaktního úhli na rovných, konvexních a konkávních plochách. Automatickou detekci základní line při měření na rovném tak i zakřiveném povrchu. Měření dynamického kontaktního úhlu.

Povrchová energie

Pomocí softwarového modulu pro měření povrchové energie pevných látek můžeme stanovit povrchovou energii pevných látek a dalších veličiny jako jsou disperzní, polární a vodíkové vazby na základě devíti různých teorií. Dále pomocí tohoto modulu můžeme sledovat adhezní kontaktní úhel.

Stanovení povrchového a mezifázového napětí visící kapky

Pomocí tohoto modulu je možné stanovení povrchových a mezifázových napětí na základě Young-Laplaceova hodnocení kapek.

Analýza kapalných můstků

Softwarový modul pro analýzu kapalných můstků umožňuje měření povrchového a mezifázového napětí na základě kapalných lamel pomocí zkušebních těles a nádob. Dále tento modul umožnuje analýzu kapalných můstků třífázových systémů.

Oscilace a relaxace

Ve spojení se systémy, které dokáží vytvořit oscilační kapky, může softwarový modul určovat povrchové a mezifázové reologické parametry. Reálné a imaginární části mezifázového dilatačního modulu na základě obrysu oscilačních a relaxačních závěsných kapek.

Kontaktní úhel měřený z vrchu

OCA systém vybavený systémem Topview rozšířením a softwarovým modulem umožnuje stanovovat kontaktní úhel, který je zobrazen v pohled z vrchu. Tento modul umožnuje stanovení kontaktního úhlu na základě poloměru kapky určeného z pohledu shora.