Menu Zavřeno

NOVINKY V TECHNICE DYNAMICKÉHO A ELEKTROFORETICKÉHO ROZPTYLU SVĚTLA PRO MĚŘENÍ VELIKOSTI, ZETA POTENCIÁLU A NOVĚ KONCENTRACE ČÁSTIC V DISPERZÍCH

Článek vyšel v časopise CHEMAGAZÍN 4/2018
Malvern Panalytical představil v květnu roku 2018 své dva nové přístroje Zetasizer Pro a Ultra, které navazují na své předchůdce z řady ZetaSizer Nano. Prezentace z představení v ČR najdete zde. Oba využívají techniku dynamického a elektroforetického rozptylu světla pro měření velikosti a zeta potenciálu částic v disperzích. Zetasizer Ultra nově měří i koncentraci částic.
Nové jedinečné technologie a vlastnosti zahrnuté v modelu Ultra jsou ve verzi Pro zahrnuty jen částečně, viz popis technologií níže.
Zetasizer Ultra

Multi Angle Dynamic Light Scattering (MADLS) je nová technologie kombinující DLS měření velikosti částic na třech různých úhlech (13, 90 a 173°) do jediného výsledku, který je nezávislý na úhlu nebo koncentraci (za předpokladu, že je v měřitelném rozsahu). Tato technologie poskytuje vyšší rozlišovací schopnost mezi jednotlivými frakcemi velikostí částic – až do poměru 2:1 oproti standardní DLS, která není schopna konzistentně rozlišit frakce v poměru 3:1.
Koncentrační měření MADLS také umožňuje měřit celkovou koncentraci částic a koncentraci jednotlivých frakcí. Toto stanovení nepodléhá kalibraci a oproti ostatním technikám dává koncentraci částic s podobnou chybou, ale neskutečně menší časovou náročností (v řádu minut) oproti nejen tradičním mikroskopovým technikám. Srovnatelně univerzální a rychlé měření poskytuje pouze analýza trajektorií částic (PTA – ISO 19430:2016), jejíž spodní limit stanovení u přístrojů NanoSight stejného výrobce dosahuje na 10 nm u anorganických a zhruba 40 nm u organických částic. Tento spodní limit nový Zetasizer Ultra překonává a dostává se tak až na jednotky nanometrů.
Adaptive Correlation (dostupná i ve verzi Pro) je nová technologie automaticky a dynamicky třídící dílčí korelogramy na ustálené nebo přechodné. To má mnoho výhod: dvoj- až trojnásobné zrychlení měření, poskytuje stabilnější a opakovatelné výsledky typicky s menší přípravou vzorků – potlačení vlivu sedimentujících částic díky vyhodnocení pouze ustálených korelogramů (vede k podstatně snížené potřebě oddělení těchto částic filtrací či sedimentací) či naopak zvýšení citlivosti na malé množství velkých částic, které jsou zachycené v přechodných korelogramech.
Použití volitelné sady jednorázových skleněných kapilár s držákem umožňuje měření velikosti částic na 90° detektoru s minimálním objemem vzorku 3 μL a rozšiřuje rozmezí maximální měřitelné velikosti částic až k 10 µm bez úpravy hustoty vzorku.
Depolarizované DLS měření (DDLS) s využitím otočného držáku filtrů, který je dostupný i ve verzi Pro, umožňuje zařadit vertikální a horizontální polarizátory či fluorescenční filtr, které mohou pomoci odhalit nekulové částice či odstranit nežádoucí fluorescenci vzorku.
Systém Deep Learning založený na technologii umělé inteligence (též ve verzi Pro) poskytuje profesionální zhodnocení kvality dat a jednoznačné návrhy pro její zlepšení.
Techniku Malvern Panalytical zastupuje v Čechách a na Slovensku Anamet s.r.o.