Menu Zavřeno

Korozní komory DCTC – Dry corrosion test cabinet

Nový přístup ke korozním zkouškám (zkušební komora pro suchou korozi – DCTC®) překonal tradiční přístup „komor se sprchováním solným roztokem“. Tyto nové zkušební korozní komory DCTC značky ACS umožňuje velmi spolehlivé studium zkušebních vzorků vystavených koroznímu zatížení (jako je podpovrchová a nitková koroze).

Zkušební korozní komory DCTC značky ACS jsou vyráběny ve třech základních modelech. Jedná se o modely DCTC600 PN, DCTC1200 PN a DCTC 2300 P. Zkušební korozní komory DCTC umožňují provádět následující základní korozní zkoušky:

  • Korozní zkoušky solnou mlhou
  • Cyklické korozní zkoušky
  • Kondenzační zkoušky v prostředí kondenzace vody
  • Kondenzační zkoušky v prostředí s přísahou SO2

Modely zkušebních korozních komor s objemem 600 a 1200 l jsou kompletně vyrobeny z plastových antikorozních materiálů, které zajišťují odolnost a dokonalé utěsnění. Díky základní konfiguraci, která nezahrnuje nádrž na solný roztok, která je k dispozici jako volitelné příslušenství (200 l), mají tyto korozní komory minimální půdorys.

Korozní komora s objemem 2300 l je vyrobena z nerezové oceli AISI 304 a je vybavena nádrží na 120 litrů solného roztoku.

Všechny solné korozní komory jsou vybaveny řídicím systémem na bázi PLC. Výkonný software pro dálkové ovládání zkušebních korozních komor značky ACS, WinKratosTM, je k dispozici jako volitelný doplněk pro řízení jedné nebo více korozních komor (až 16 komor).

Související normy:

ČSN EN ISO 9227: Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou
ČSN EN ISO 6270-1: Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kontinuální kondenzace
ČSN EN ISO 6270-2: Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody
ČSN EN ISO 22479: Koroze kovů a slitin – Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu)
ASTM B117: Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
ASTM G85: Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing
ASTM B 287: Method of Acetic Acid-Salt Spray (Fog) Testing
VOLKSWAGEN: PV 1210, PV 1200, PV 1209
Další normy včetně požadovaných volitelných položek jsou uvedeny v přehledu norem který je níže ke stažení