Menu Zavřeno

Impaktor BioCapt

Mikrobiologický impaktor BioCapt® umožňuje záchyt životaschopných mikrobiologických částic na povrch vhodného media pro pozdější inkubaci a vyčíslení. Vstupy do hlavy impaktoru jsou přesně vyřezány pro zajištění laminárního proudění a tím i maximalizace biologické výtěžnosti v souladu s ISO 14698-1. Průtok 25 L/min zajišťuje, že vzorkovaný objem je sbírán dostatečně pomalu pro maximální procesní čas a se zamezením vysychání. Biologická výtěžnost je garantována zajištěním optimální nárazové rychlosti a statistickou kontrolou falešně pozitivních výsledků.

Přínos

 • Splňuje normu ISO 14698-1/Annex B pro účinnost fyzického a biologického sběru
 • autoklávovatelný výrobek z nerezové oceli 316L
 • Optimální design štěrbin zabezpečuje, že během vzorkování nedojde ke zničení mikroorganismů
 • Okamžitá a snadná detekce falešně pozitivních výsledků

Vlastnosti & aplikace

Vlastnosti

 • Je vyroben z nerezové oceli
 • Chrání petriho misku před nechtěnou kontaminací
 • Vzduch je tažen vakuem dolů přes misku se sběrným mediem

Aplikace

 • Mikrobiální vzorkování vzduchu v čistých prostorách a přidruženém kontrolovaném prostředí
 • Testování prostředí na životaschopné vzduchem nesené částice podle USP 797
 • Monitorování biologické zátěže ( bioburden ) při výrobě zdravotních zařízení
 • Mikrobiální monitoring aseptických výrobních prostor