Menu Zavřeno

DRIVE AFM – špička mezi High-End AFM

DriveAFM — Výkon bez kompromisů

DriveAFM je nová vlajková loď mikroskopů atomárních sil/AFM společnosti Nanosurf: mikroskop atomárních sil (AFM), tedy mikroskop skenující hrotem, poprvé kombinuje několik funkcí v jednom přístroji a umožňuje nová měření různých materiálů a to i v oblasti „life science“. DriveAFM překonává nevýhody jiných AFM mikroskopů a poskytuje atomové rozlišení spolu s rychlým skenováním, rychlou silovou spektroskopií a velkou plochou skenování až do plochy 100×100 µm. Díky inovativnímu přístupu vývojového týmu Nanosurf k designu skenovacího mikroskopu a nové optické dráze laserového paprsku je skenovací mikroskop Drive vybaven plnou motorizací a fototermálním ovládáním, a díky excelentnímu výkonu skenování a je snadno použitelný pro výzkumné týmy se všemi aplikačními potřebami a také pro výzkumníky s různými znalostmi.

 • CleanDrive: stabilní excitace ve vzduchu i v kapalině
 • Ultra nízký šum
 • Přímý pohon: zobrazení s vysokým rozlišením a velkou plochou skenování
 • Plně motorizovaný systém: kompletní řízení softwarem

 

CleanDrive: stabilita na vzduchu i v kapalině s fototermální excitací

Fototermální excitace skenujícího hrotu poskytuje nesrovnatelnou stabilitu, lineární frekvenční odezvu a široké pásmo excitace ve vzduchu a v kapalném prostředí. Tyto výhody umožňují multifrekvenční měření a vysokorychlostních aplikace a otevírají nové horizonty pro inovativní režimy měření (např. PicoBalance).

Tyto výhody jsou zesíleny především pro měření v kapalinách, protože je excitován pouze paprsek na hrotu a prostředí kapaliny zůstává do značné míry nezměněné. Výsledkem jsou čisté rezonanční píky a nikoli „les píků“, který se běžně vyskytuje u piezoakustické excitace hrotu. Kromě toho je tato metoda excitace hrotu šetrná ke změnám v okolním prostředí, díky čemuž je celý měřicí systém mnohem stabilnější. Díky zmenšeným laserovým plochám je DriveAFM kompatibilní s malými hroty, které mají spoustu výhod, díky nimž jsou mnohem výkonnější. Zatímco mají stejnou konstantu pružení (spring constant) jako konvenční hroty, malé hroty vykazují výrazně vyšší rezonanční frekvenci a provozní šířku frekv. pásma. Úroveň šumu je rovněž lepší. Díky malým rozměrům se zvyšuje citlivost a snižuje se hydrodynamický odpor. To vše vede v důsledku k mimořádně kvalitnímu obrazu.

 

Ultra nízký šum

DriveAFM má celkově velmi nízkou hladinu šumu, které je dosaženo kombinací nízkošumové/nízkokoherenční superluminiscenční diody a nízkošumového/širokopásmového fotodetektoru použitého v AFM modulu k detekci vychýlení paprsku. To vše v kombinaci s nízkošumovým/ vysokopásmovým CX kontrolerem. To je základ pro stabilní, citlivé zobrazování a schopnost silové spektroskopie s vysokým rozlišením DriveAFM.

 

„Direct drive“

skener DriveAFM využívá síly přímého piezoelektrického ovládání. Schéma ovládání je 1:1 bez jakéhokoli převodu síly skeneru. Díky tomu DriveAFM poskytuje větší sílu a může řídit tužší skenery. Výsledná vyšší rezonanční frekvence komponent skeneru umožňuje vyšší dostupnost širokopásmového ovládání, než u pohonů s převodem síly o stejné velikosti skenovací plochy. Přímé ovládání skeneru v kombinaci s nízkošumovým 28bitovým kontrolerem CX umožňuje jak zobrazování ve velkých měřítcích, tak ve vysokém rozlišení. DriveAFM je dokonalým řešením pro zobrazování náročných vzorků s vysokým rozlišením, jako jsou nanostruktury, proteiny nebo polymerní struktury (např. DNA), a také pro větší struktury o velikosti mikrometrů.

 

Plná motorizace

DriveAFM je první plně motorizovaný AFM systém, který lze integrovat s inverzním optickým mikroskopem. Nastavení dvou světelných zdrojů pro systém detekce vychýlení paprsku a fototermické buzení CleanDrive, stejně jako fotodetektor, jsou plně motorizované a lze je přímo ovládat pomocí softwaru. Přiblížení hrotu ke vzorku je také motorizované. Plná motorizace přispívá nejen ke snadnému použití, ale také umožňuje nové možnosti v oblasti automatizace systému.

 

Zobrazovací režimy DriveAFM

Tento přehled ukazuje, kterých zobrazovacích režimů je přístroj schopen. Některé režimy mohou vyžadovat další součásti nebo softwarové možnosti. Podrobnosti naleznete v brožuře nebo nás přímo kontaktujte.

Standardní zobrazovací módy

 • Static Force Mode – režim statické síly
 • Lateral Force Mode – režim laterální síly (postranní/boční síly)
 • Dynamic Force Mode (Tapping Mode) – dynamický poklepový mód
 • Phase Imaging Mode – mód fázového zobrazování

Magnetické vlastnosti

 • Magnetic Force Microscopy – Mikroskopie magnetické síly
 • Elektrické vlastnosti Conductive AFM (C-AFM) – vodivostní AFM
 • Piezoelectric Force Microscopy (PFM) – Mikroskopie piezoelektrických sil
 • Electrostatic Force Microscopy (EFM) – Mikroskopie elektrostatických sil
 • Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM) – Kelvinova sonda

Mechanické vlastnosti

 • Force Spectroscopy – silová spektroskopie
 • Force Modulation – modulace síly
 • Stiffness and Modulus – modul tuhosti
 • Adhesion – adheze
 • Unfolding and Stretching – Rozklad a průtah
 • Force Mapping – mapování sil
 • Lithography and Nanomanipulation – litografie a nanomanipulace
 • Electrochemical AFM (EC-AFM) – Elektrochemické AFm

 

Více na stránkách výrobce