Back to top

Částicový monitoring

Pro potřeby monitoringu  částic v čistých prostorech nabízí PMS čítače částic Lasair III pro mobilní použití a IsoAir 310P  ( s vestavěným zdrojem vakua ) a Airnet II ( pro externí zdroj vakua ) pro použití v oddělených prostorách ( např. izolátorech ). Pro testování částic v kapalinách ve farmaceutických výrobách slouží přístroj APSS-2000

Přístroje v řadě

Čítač částic aerosolu Lasair® III je navržen pro práci v čistých prostorech s důrazem na všestrannost použití včetně speciálních požadavků.

Pro kontrolu kvality kapalných léčiv je důležitá i minimalizace odpadu. Farmaceutický systém APSS-2000 měří a počítá suspendované částice v širokém rozsahu kapalin v souladu se všemi sočasnými požadavky norem U.S., evropské a japonské farmakopey.

IsoAir® 310P Air Particle Sensor usnadňuje monitorování atmosféry v odlehlých místech s procesy podléhajícími kontrole.

Částicový senzor AirNet® II splňuje specifikace normy ISO 21501-4 pro měření velikosti a počtu závadných částic ve vzduchu v reálném čase.