Menu Zavřeno

Bubble Pressure tenziometr MBP 200

MBP 200 od společnosti DataPhysics Instruments je výkonné měřicí zařízení pro stanovení dynamického povrchového napětí kapalin, které využívá metodu maximálního tlaku bublinek.

Přístroj MBP 200 dokáže nasměrovat objemový průtok plynu kapilárou do kapaliny a vytvořit bubliny v otvoru kapiláry. Aby bylo možné sledovat tlak v bublinkách plynu, obsahuje zařízení citlivý tlakový senzor. Na základě zjištěných tlakových maxim se vypočítá stáří povrchu bubliny a dynamické povrchové napětí. MBP 200 je navíc vybaven ventilovým uspořádáním, které může generovat objemové toky různé síly, aby bylo možné realizovat různá stáří povrchu pro měření.

Přístroj MBP 200 lze použít ke stanovení dynamického povrchového napětí v rozsahu od 10 mN/m do 100 mN/m pro stáří povrchu od 5 milisekund do 200 sekund. Díky tomu je přístroj ideální pro analýzu kapalin, jako jsou roztoky povrchově aktivních látek, v širokém dynamickém rozsahu.

Vlastnosti

  • Přístroj MBP 200 lze vybavit skleněnými kapilárami pro opakované použití i kapilárami na jedno použití. Jednorázové plastové kapiláry lze použít v širokém dynamickém rozsahu. Snižují nároky na čištění a zabraňují křížové kontaminaci.
  • Přístroj MBP 200 může měřit vysoké diferenční tlaky až přes 3400 Pascalů, což umožňuje analýzu vysoce viskózních kapalin, jako jsou některé oleje.
  • Teplotu nádoby se vzorkem lze nastavit v rozmezí od -15 °C do 135 °C pomocí různých volitelných jednotek pro regulaci teploty. To umožňuje analyzovat dynamické povrchové napětí v závislosti na teplotě.
  • S volitelnou dávkovací jednotkou kapaliny LDU 25 lze automaticky provádět koncentrační řady. To umožňuje uživatelům stanovit dynamické povrchové napětí pro různá stáří povrchu v závislosti na koncentraci, například povrchově aktivní látky nebo aditiva, v jediném měřicím postupu.
  • Nádoba na vzorek je opatřena ochranou proti rozstřiku, což snižuje nároky na čištění.
  • Mechanismus ochrany proti kolizi zabraňuje kolizi kapiláry se dnem nádoby. Tím se zabrání poškození kapiláry a přístroje.

Software

Software MBP Software pro MBP 200 umožňuje intuitivní ovládání měřicího zařízení a snadné provádění různých měření.

Příslušenství

Modulární konstrukce přístroje MBP 200 umožňuje najít vhodné příslušenství pro každou měřicí situaci, ať už je jakkoli náročná. Patří mezi ně dávkovač kapaliny LDU 25 pro nastavení koncentrace povrchově aktivních látek, teplotní regulátory pro teploty v měřicí komoře v rozmezí -15 °C až 135 °C a ovládací panel TP 50 pro intuitivní ovládání přístroje.