Menu Zavřeno

Analyzátor separace suspenzí a emulzí LUMiReader PSA

Analyzátor separace disperzí vhodný pro stanovení rychlých jevů separace (sedimentace, vyvstávání) či pomalých jevů jako koalescence a flokulace při statických podmínkách při různé teplotě. Přístroj umožňuje urychlení gravitací řízené separace náklonem kyvety. Unikátní je možnost stanovení objemové a početní distribuce velikosti částic bez znalosti optických vlastností částic a to díky použití tří vlnových délek světla. Pro kompletně netransparentní vzorky je zde také varianta LUMiReader X-RAY, která díky rentgenovému záření analyzuje vzorky mimo viditelné spektrum.

Urychlení fázové separace – až 10 krát oproti gravitaci (závisí na vzorku)
Distribuce velikosti částic – < 500 nm až 300 µm
Délka stanovení – 0,5 sekundy až neomezeně
Normy – ISO/TR 13097; ISO/TR 18811; ISO 13317; ASTM D7827; ISO 18747; CFR 21 Part 11
Vzorky – suspenze, emulze, suspo-emulze, břečky a kaly
Počet kanálů – 1 vzorek
Objem vzorku – 0,2 ml až 4,0 ml
Koncentrace – 0,00015 obj% – 75 obj%
Hustota částic – až 22 g/cm³
Velikost částic – 200 nm až 2000 µm
Zdroj světla – 3 vlnové délky (NIR, červená, modrá)
Teplota vzorku v rozsahu* – 4 °C až 80 °C (+/- 0,03 °C)
Teplotní stabilita* – 0,4 °C
Rovnoměrnost teploty v kyvetě* – 0,2 °C
Náklon – vertikální (0°), 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
Kyvety – různé materiály, optická dráha 1 mm až 10 mm