Menu Zavřeno

Analyzátor organického uhlíku vario TOC cube

TOC/TNb analýza bez omezení

Poprvé je kombinována ppb-citlivost měření TOC nebo TNb ve vodných roztocích s přesností a spolehlivostí erganické elementární analýzy pro měření až téměř 100% koncentrací uhlíku v jakékoliv matrici. Oxidace vázaného uhlíku probíhá vysokoteplotním rozkladem za podpory katalyzátoru při teplotě volitelné až do 1,200 °C.

Měřicí mody jsou TC/TIC, TOC/NPOC, POC a DOC. Vytvořený CO2 je čištěn na halogenové pasti a v následném třístupňovém sušicím systému. CO2 je detekován NDIR fotometrem s ultraširokým rozsahem a výjimečnou linearitou. Je bez spektrálních interferencí ( dokonce i vůči SO2 ) a umožňuje měření v rozsahu 0 – 60,000 ppm C bez ředění vzorku. Nově vyvinutý patentovaný systém separace matrice slouží k dlouhodobým nepřerušovaným měřením i pro minerály obsahující vzorky ( např. mořskáí voda ). Určení vázaného dusíku (TNb) je možné jako NO pomocí opčního electrochemického senzoru (EC), infračerveného (NDIR) nebo chemiluminescenčního detektoru (CLD) až na úroveň ppb.

Měřicí metoda

Vysokoteplotní katalytická oxidace při až 1200 °C s následným měřením CO2 pomocí NDIR detektoru pro TOC, NPOC, TC, TIC, POC (VOC), DOC. Určení TNb simultánně s opčním EC, NDIR nebo CLD detektorem.

Velký kalibrační rozsah

0 až 60,000 mg/L C s detekčním limitem 6 ppb (SD). \Objem vzorku 0.05 až 2 mL umožňuje vícebodovou kalibraci z jednoho standardu. Zcela výjimečná linearita v celém kalibračním rozsahu

Modulární koncept pro analýzu kapalných a pevných vzorků

Velký výběr automatických dávkovačů s alternativní možností cenově výhodného manuálního dávkování.Rychlá a snadná výměna dávkovacích opcí.

Skutečná separace matrice

Nová koncepce reaktoru umožnuje skutečnou separaci matrice a nabízí maximální ochranu spalovací trubice. Vynikajíci vlastnosti pro analýzu solných roztoků ( solanky ) a ostatních vzorků s komplikovanými matricemi.

Software s vysokým výkonem a maximální pružností

Řízení přístroje se standardním PC pod Windows. Řídící a výpočetní software s kalibračním wizardem, system suitability testem, statistikou a pokročilými matematickými operacemi, opční kompatibilita s 21 CFR part 11. Integrovaný software pro údržbu s komplexní nápovědou.

Podpora validace

Kompletní kvalifikační dokumentace se standardními operačními postupy (SOP) a certifikáty pro IQ, OQ a PQ podle požadavků FDA.

Snadný, kompaktní, ekonomický

Unikátní koncepce přístroje je charakteristická snadnou manipulací, vysokou flexibilitou, výbornou analytickou výkonností a optimalizací nákladů na údržbu.