Menu Zavřeno

Analyzátor organického uhlíku persulfátovou metodou Acquray

S novou řadou acquray Elementar otevírá zcela nový způsob snadné analýzy celkového organického uhlíku (TOC) a dalších důležitých veličin charakterizujících kvalitu vody. Acquray využívá principu chemické oxidace vzorku podporované UV zářením o vysoké energii, což zajišťuje úplný rozklad všech organických sloučenin. Modulární koncepce navíc umožňuje připojení volitelných doplňkových modulů pro stanovení TOC v pevných látkách, celkového dusíku (TN) a celkového fosforu (TP) ve vodě.

Přístroj je dodáván s předdefinovanými metodami, je schopen automatické kalibrace a sám upozorní uživatele na potřebu údržby. Díky tomu je řada acquray ideálním řešením pro laboratoře, které vyžadují analyzátory s velkou kapacitou zpracovaných vzorků a zároveň minimálními časovými požadavky na údržbu. Vzhledem k možnosti analýzy velkého objemu vzorku je acquray vhodný i pro analýzu velmi čistých vod používaných např. ve farmaceutickém průmyslu nebo pocházejících z oligotrofních ekosystémů, ale také pro rozbory vod odpadních. Zároveň je díky použité metodě oxidace vzorku vhodný pro stanovení TOC v mořské vodě nebo v jiných vzorcích o vysoké salinitě.

Všestranné použití

Řada acquray je velice všestranná díky svému modulárnímu konceptu. Na základní TOC analyzátor lze kdykoli připojit další přídavné jednotky. Pro bezobslužné zpracování je k dispozici automatický podavač vzorků, který nabízí několik karuselů pro různé velikosti a množství lahviček se vzorkem.

Volitelná spalovací pec pro pevné vzorky může být použita buď pro klasickou TOC analýzu pevných látek okyselením před spalováním, nebo pro pokročilejší metodu pomocí zvyšování teploty bez okyselení.

Kompletí nabídku doplňují další dva unikátní moduly, které umožňují stanovení celkového dusíku a celkového fosforu ve vodě. Acquray je tedy prvním patentovaným analyzátorem TOC založeným na oxidaci persulfátovou metodou za pomoci UV záření s možností stanovení celkového dusíku a / nebo celkového fosforu pomocí jednoho přístroje.

Výkonný analyzátor pro každou laboratoř

Řada acquray je navržena pro maximální spolehlivost a minimální požadavky na údržbu, čímž zajišťuje maximální provozu systému bez nutných odstávek. Pro bezobslužný provoz přes noc jsou k dispozici volitelné konfigurace automatického podavače s až 111 pozicemi.

Snadno použitelný

Řada acquray je optimalizována tak, aby výrazně zjednodušila každodenní rutinní provoz. Přehledné uspořádání snadno přístupných vnitřních komponent systému minimalizuje náklady na údržbu. Uživatelé proto oceňují snadnost analýz a zároveň mohou důvěřovat svým výsledkům.

Analyzátory TOC vyrobené v Německu

Všechny analyzátory Elementar jsou vyvíjeny a vyráběny v ústředí Elementar. Velmi přesné komponenty a přísná kontrola jakosti zaručují špičkovou kvalitu a spolehlivost. Acquray lze snadno začlenit do laboratorních procesů funkcemi jako automatický převod hmotnosti z laboratorních vah do řídícího softwaru nebo jednoduchá integrace do LIMS.

Specifikace

Metoda stanovení:

Stanovení NPOC, TOC, TIC a TC v kapalinách persulfátovou metodou za přispění UV záření při objemu vzorku až do 40 ml. Možnost současného kolorimetrického stanovení celkového dusíku (TN) a celkového fosforu (TP) v kapalinách. Modul pro stanovení TOC, ROC a TIC v pevných látkách metodou řízeného zvyšování teploty vyhovující DIN 19539.

Velký rozsah koncentrací:

Od nízkých ppb až po 1% uhlíku v kapalinách.

Plně automatický:

Samostatný a bezobslužný provoz pomocí automatického vzorkovače, automatizovaného okyselení vzorku a díky řízení pomocí obslužného PC. Software je možné dodat ve verzi vyhovující CFR 21 část 11.

Modul pro analýzu pevných vzorků:

Odlišení TOC, ROC, TIC v pevných látkách metodou řízeného zvýšení teploty během oxidace podle DIN 19539. Možnost odlišení ROC a TIC díky změně oxické a anoxické atmosféry v průběhu teplotní rampy. Izotermické katalytické spalování pro stanovení TOC v pevných látkách v souladu s EN 15936.

Automatické okyselení:

Automatizované okyselení pro stanovení NPOC v kapalinách.

Acquray – specifikace stanovení TOC pomocí UV

Acquray – specifikace stanovení TOC v celkovém dusíku

Acquray – specifikace automatického podavače