Menu Zavřeno

Analyzátor adheze a soudržnosti LUMiFrac

Výrobce: LUM GmbH
Logo výrobce: logo-lum
Kategorie technik:
Stanovení:

LUMiFrac je inovativní analyzátor adheze využívající odstředivou sílu pro měření více vzorků najednou. Poskytuje hodnoty přilnavosti a pevnosti v tahu i střihu jako absolutní fyzikální veličinu v N/mm2.

LUMiFrac přímo zvyšuje radiální odstředivé síly na testovaný vzorek s přesně definovanými přírůstky. Stanovuje s vysokým rozlišením otáčky za minutu v okamžiku lomu vzorku.

Není třeba žádné upínání nebo speciální bezpečnostní opatření. Po zasunutí až 8 vzorků do označených míst rotoru jste připravení měřit. Unikátní přístup pro testování až 8 vzorků současně má za následek bezpříkladnou přesnost a snižuje dobu měření o 85 %. LUMIFrac se stává standardem v testování přilnavosti a koheze.

Klíčové výhody analyzátoru LUMIFrac:

 • snadná příprava vašeho vzorku pro měření,
 • za identických podmínek se analyzuje až 8 vzorků,
 • vůbec žádné upínání vzorků – jednoduše se vloží a začne se měřit,
 • proměnné rychlosti testování,
 • flexibilní cyklování zatížení,
 • široký rozsah testovací síly (0,1 N až 6,5 kN),
 • testování za různých teplot,
 • úspora nákladů vícenásobným použitím testovacích závaží,
 • splňuje normy ISO 4624, DIN EN 15870, DIN EN 14859-2.
 • Analyzátor najde uplatnění při:

zkoušce tahem i střihem,

 • únavových testech,
 • „Pull off“ testech,
 • kontrole jakosti,
 • zkoušení kohezní a adhezivní pevnosti,
 • zkoušce vazební síly,
 • testech kompozitních materiálů, lepidel, filmů, vrstev, nátěrů nebo kontrole povrchové úpravy.