Menu Zavřeno

Aeroskop Mini Capt pro aktivní monitoring mikrobiální čistoty

Vzorkovací zařízení vzduchu MiniCapt® Mobile zjednodušuje vzorkování vzduchu na přítomnost mikrobů aplikací nejnovějších možností řízení dat, zaručující efektivní využití času s minimalizací chyb operátora. MiniCapt Mobile je moderní a lehký přístroj, má kapacitní dotykový displej umožňující použití rukavic bez nutnosti ovládání pomocí stylusu.

MiniCapt® Remote je ideálně vhodné pro aseptická prostředí a zjednodušuje vzorkování vzduchu na přítomnost mikrobů aplikací nejnovějších možností řízení dat, zaručující efektivní využití času s minimalizací chyb operátora. Mikrobiální vzorkovače MiniCapt používají na výstupu unikátní HEPA-filtr zabraňující kontaminaci čistých prostor. S malým půdorysem může MiniCapt pracovat kdekoliv bez dalšího zdroje vakua. Protože MiniCapt je softwarově automatizovaný, není třeba se převlékat pro jeho kontrolu. Čerpadlo nekontaminuje prostředí, lze ho tedy při umístění nastavit a nechat běžet. Snadno se čistí pracuje se všemi softwary dodávanými Particle Measuring Systems a je napájený z baterií.

Přinos

 • Vstupy do hlavy impaktoru jsou přesně vyřezány pro zajištění laminárního proudění a tím i maximalizace biologické výtěžnosti v souladu s ISO 14698-1
 • Vícenásobné vzorkovací aplikace včetně monitorování stlačeného plynu a vzdáleného vzorkování izolátorů jedním vzorkovačem.
 • Radiální design štěrbin se snadnou identifikací falešně pozitivních výsledků snižuje náklady spojené s jejich sledováním.

Vlastnosti & aplikace

Vlastnosti

 • Dotykový displej kompatibilní s užitím rukavic
 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • HEPA filtr na výstupu
 • Vzdálené napojení na BioCapt mikrobiální impaktor pro jedno použití (Single-Use Microbial Impactor )
 • Možnost autoklávování a sanitace

Aplikace

 • Monitorování aseptického prostředí
 • Monitorování stlačených plynů
 • Vzdálené vzorkování v izolátorech