Menu Zavřeno

3P Adsorption week o charakterizaci porézních materiálů

Mezinárodní hybridní konference 3P Adsorption week o charakterizaci porézních materiálů

Srdečně vás zveme k prezenční či online účasti na mezinárodní konferenci s následujícím programem:
Úterý 25. 4. 2023 – statická fyzisorpce, velikost pórů: nanoporézní uhlíkové materiály, Metal-Organic Frameworks, heterogenní modely sorpce s různými adsorptivy a další

Středa 26. 4. 2023 – dynamická sorpce směsí plynů a par: Převážně separační adsorpční procesy v průmyslu

Pokud se nemůžete konference zúčastnit, registrací si zajistíte záznam z akce. Další informace naleznete zde.