Back to top

3P Instruments

3P Instruments: 3P Micro 300

3P Instruments vznikly přejmenováním německého Quantachromu GmbH a s využitím dlouholetých zkušeností vyvinuly nové automatické sorpční analyzátory plynů a par pro charakterizaci porézních a sypkých materiálů. Nadále poskytují velmi kvalitní servis, aplikační podporu i placené analýzy svým německým i evropským zákazníkům a to v jejich aplikačních laboratořích v Německu. 3P Instruments se staly celoevropským prodejním a servisním střediskem chemisorpčních a reaktorových řešení firmou Altamira Instruments a porometrů od výrobce Porous Materials Inc. Všichni tito výrobci jsou naprostými odborníky na svých trzích a poskytují kompletní řešení šitá na míru zákaznickým potřebám.

V případě zájmu o přístroje tohoto dodavatele lze nechat proměřit pár vzorků předem i se podívat na samotný přístroj v aplikační laboratoři tohoto výrobce.

Řada přístrojů

3P Instruments: 3P Micro 300

Fyzisorpční přístroj pro stanovení distribuce mikropórů