Menu Zavřeno

Tunelové pece pro tepelné zpracování

Logo výrobce: logo-angelantoni
Kategorie technik:
Stanovení:

    Společnsot Angelantoni díky svému výzkumu a vývoji zvýšila svůj podíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie výrobou tunelových pecí pro zpracování žíháním a potahováním přijímacích trubek pro termodynamické solární elektrárny. Za tímto účelem bylo nejprve vytvořeno zařízení pro provádění teplotních zkoušek do 650 ° C a programovatelných ramp pro vytápění / chlazení na vzorcích. To umožnilo určit nejlepší tepelný cyklus pro trubky v cyklu zpracování tunelové pece, aby byla zaručena jejich nejlepší výkonnost a spolehlivost. Na základě shromážděných údajů byly vyvinuty dva typy tunelových pecí:

    • „GMS“ pro žíhání pájených spojů sklo/kov
    • „AR“ pro antireflexní povrchovou úpravu

    Pec GMS se používá k žíhání skleněných / kovových spojů (GMS) vyrobených z kusů trubice z borokřemičitého skla s kovovými kroužky, které jsou k nim přivařeny. Rychlost posuvu dopravního pásu GMS lze regulovat tak, aby se dosáhlo nejvhodnějšího tepelného cyklu pro požadovaný profil.

    AR pec byla navržena pro antireflexní povrchovou úpravu na borosilikátových skleněných pláštích solárních trubek. Podobně jako u konceptu „GMS“, je charakterizován posunem pásu, který není spojitý, ale krok za krokem, a tím, že je vhodný pro začlenění do zcela automatizované výrobní linky.